Beginpagina‎ > ‎Best‎ > ‎

Natuurmonumenten

De Kavelen

Best heeft als een van eerste in Nederland een natuurmonument aangewezen gekregen. Het gebied De Kavelen is bij besluit van 26 juni 1973, kenmerk N.B.O.R. 8810, aangewezen als staatsnatuur-monument. Wel is in de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 het fenomeen staatsnatuur-monumenten geheel komen te vervallen en heeft de naam gekregen van beschermde natuurmonumenten.

Het gebied De Kavelen ligt op de hoek Koppelstraat en Kanterseveldenweg en is ongeveer 2 ha groot. Het vormt een klein fragment van de oorspronkelijke loofhoutbossen in het oostelijke gedeelte van Noord-Brabant. De betekenis ervan is echter groter dan de omvang doet vermoeden. Met namen de kruidlaag is rijk aan soorten, waaronder zeldzame. Plaatselijk komt een dichte, haast ondoordringbare ondergroei voor, die een ideale broedgelegenheid aan tal van kleine zangvogels biedt. Doordat het natuurmonument het enige bos is in een omgeving van uitgestrekte cultuurgronden, is het een toevluchtsoord voor diverse plant- en diersoorten.