Beginpagina‎ > ‎Collectie‎ > ‎

Bidprentjes

Het maken van bid- en gedachtenisprentjes bij overlijden is een van oorsprong katholiek ritueel. De houding ten opzichte van de dood is in de loop van de laatste decennia erg veranderd. Enerzijds is men geneigd de dood weg te stoppen anderzijds wordt bij de dood steeds meer persoonlijk en minder traditioneel gehandeld.

De individualisering in onze maatschappij leidt tot meer aandacht voor het unieke van de overleden persoon. Dit ziet men ook terug in de tekst en het beeld op het bidprentje. Waren het eerst religieuze voorstellingen nu zijn het foto’s van de overledenen die getoond worden. De tekst bestond voor een groot gedeelte uit Bijbelse teksten. Ook werd vermeld of de overledene lid was geweest van een Broederschap of van de Heilige Familie. Men vroeg tevens om een gebed voor de overledene.

 

In de tekst lag de nadruk op het religieus en sociaal element van de overledene. Thans ziet men meer uitgebreide persoonsbeschrijvingen gebaseerd op iemands privé en maatschappelijk leven.De erfgoedvereniging heeft in de loop der jaren duizenden bidprentjes verzameld van personen die op een of andere manier met Best te maken hebben gehad. In de beeldbank voor bidprentjes treft men een overzicht aan van de verzameling. 


De prentjes zijn eenvoudig te zoeken op https://www.beeldbankbest.nl/cgi-bin/bidprent.pl


Contactpersoon voor deze werkgroep is Nico Vogels, telefoon 0499-372132 of e-mailadres nrmvogels@onsbrabantnet.nl