IJsbeeld


Gegevens 

Naam kunstwerk        : IJsbeeld
Eigenaar                    : Gemeente Best
Maker (kunstenaar)    : Adam Colton
Locatie                      : Heivelden
Datum ontstaan          : 2007
Materiaal                   : Betonplaat en kalksteen
Categorie                   : Beeldhouwwerk

Beschrijving voorwerp/voorstelling: 
Kunstenaar Adam Colton uit Amsterdam heeft een sculptuur gemaakt uit één groot stuk harde witte kalksteen, afkomstig uit Portugal. Hij licht toe: "Het landschap van Best is gevormd in de laatste ijstijd. Dit gegeven is meestal niet waarneembaar, doordat alle nieuwe gebouwen het zicht hieraan onttrekken. De sculptuur wil hier de aandacht op vestigen, op een visuele en speelse manier. Het beeld is een zinspeling op een klont ijs, die is achtergelaten door het zich terugtrekkende ijs. De zachte contouren lijken gemaakt te zijn door natuurlijke krachten, in tegenstelling tot de constructievormen van de omringende architectuur. De zachte rondingen roepen ook associaties op met de vormen van het menselijk lichaam of met de vormen van wolken. Het beeld kan op verschillende manieren bekeken worden. Een aandachtige beschouwer ervaart hoe verschillende vormen zich langzaam ontvouwen, terwijl ook een vluchtige blik kan volstaan. Het beeld is tegelijk intiem en monumentaal, waarbij de menselijke maat niet uit het oog is verloren."