Vijf zuilen en Helix


Gegevens 

Naam kunstwerk              : Vijf zuilen en helix
Eigenaar                          : Gemeente Best
Maker (kunstenaar)          : Alfred Eikelenboom
Locatie                            : Plantsoen Prins Bernhardlaan
Datum ontstaan               : 2008
Materiaal                         : Beton, betonplaat en staal
Categorie                         : Kunstobject

Beschrijving voorwerp/voorstelling: 
Het werk van kunstenaar Alfred Eikelenboom (overleden op 19 mei 2014) is doordrongen van een fascinatie voor het pure en de ultieme zuivere vorm. Hij greep daarbij terug op ronde oervormen als de cirkel, de ellips en de parabool én hij putte inspiratie uit de historie, de natuur en de wetenschap. Voor deze locatie ontstond een beeld van een helix (schroef, spiraal) in combinatie met ene reeks kolommen die in lijn zijn geplaatst. Er ontstond een mooi ritmisch geheel. De essentie van het kunstwerk is het spanningsveld tussen de gestolde dynamiek van de helix en het rustige staccato van de vijf zuilen. Met name de helix roept associaties op met een natuurlijke woekering als van klimop, of kan verwijzen naar DNA structuur, bouwsteen van leven, of naar de slang en de boom der kennis in het paradijs.