Antonius van Padua/Goedheid


Gegevens 
Naam kunstwerk     : Antonius van Padua/Goedheid
Eigenaar                 : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar) : Pierre van Rossum
Datum ontstaan      : 1956
Locatie                   : Antoniuskerk
Materiaal                : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: Vanaf altaar 4e raam boven rechts 
Antonius van Padua wordt vaak afgebeeld met een kind op de arm. Volgens een legende heeft hij in zijn kamer een stralend visioen van het kind Jezus. Hij vraagt een ooggetuige er met niemand over te spreken, maar na zijn dood raakt het verhaal toch algemeen bekend. In de kunst heeft hij het kind op de arm, of het zit of staat op een boek. Op de afbeelding draagt hij  het bruinkleurige habijt van de orde der franciscanen, gecompleteerd met open sandalen waarin zijn blote voeten zijn gestoken. Hij omarmt het kind Jezus. Zijn linkerhand ondersteunt het onderlijfje en zijn rechterhand het hoofdje. Een flink kind is afgebeeld alsof de aandacht naar hem moet gaan. Antonius, met volle haardos, kijkt liefdevol neer op Jezus. Deze op zijn beurt kijkt Antonius enigszins afwachtend aan, terwijl hij zijn armpjes gespreid houdt.