Beeld Madonna van Lou Manche

Bij het 25-jarig bestaan van de Antoniusparochie in 1966 werd door de parochianen het interieur van een nieuwe Mariakapel aangeboden. Veel spaar- en bedelacties waren daaraan voorafgegaan. De inrichting bestond uit een nieuw altaar met Mariabeeld en een glas-in-loodraam gemaakt door de Bestse kunstenaar Lou Manche. Op dit moment bevindt het beeld zich op de begraafplaats achter de kerk. Het materiaal is eigenlijk niet geschikt voor de buitenlucht en daar was het ook niet voor bedoeld. Het beeld stelt een madonna voor, maar niet zo traditioneel met kind op arm of schoot. Een al wat ouder kind staat op het bankje waarop Maria zit. Het is altijd een enigszins troostend beeld geweest voor de bewoners van het Wilhelminadorp. De kunstenaar Louis Emile Manche, geboren te Amsterdam in 1908 en overleden te Veldhoven in 1982, heeft talrijke kunstwerken gemaakt, vaak van religieuze aard. In die zin was hij ook bekend als beeldhouwer, illustrator, graficus, keramist, tekenaar, wandschilder en glazenier. Van dit laatste getuigt ook het glas-in-loodraam in de Mariakapel. Klein maar heel kunstzinnig met de sprekende tekst: ‘Maria eerste der gelovigen’.