Crispijn/werkzaam


Gegevens 
Naam kunstwerk   : Crispijn/werkzaam
Eigenaar                    : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar)    : Pierre van Rossum
Datum ontstaan         : 1955
Locatie                      : Antoniuskerk
Materiaal                   : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: Vanaf altaar 6e raam boven rechts 
onderweg op de vlucht voor christenvervolger Diocletianus, verkondigde Crispijn met zijn broer het woord Gods en maakte of herstelde schoenen voor de armen.  Het is de schutspatroon van allerhande leerbewerkers. Het raam refereert aan de Bata schoen industrie dankzij welke de Antonius kerk is ontstaan.
Op de afbeelding staat zijn lichaam staat iets gedraaid en zijn aandachtige blik verraadt, dat hij luistert naar iemand die hem in het voorbijgaan aanspreekt. Onder zijn gebogen rechterarm houdt hij een schoenmakersleest geklemd en in zijn hand een schoen. Aan zijn gordel rechts hangt divers schoenmakersgereedschap. Crispijn staat, tegen een witte achtergrond, op blote voeten op een groene weide. Hierin liggen rode toetsen verspreid die het overwegend wit in de afbeelding opfleuren.
WERKZAAM is op een groene achtergrond geprojecteerd, een aanduiding voor de dienstbare en toegewijde Crispijn.