Doopsel


Naam kunstwerk       : Doopsel
Eigenaar : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar)   : Pierre van Rossum
Datum ontstaan : 1950
Locatie : Antoniuskerk
Materiaal : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: 1e  en 2e raam links.
Geen toeval, dat het doopsel linksachter in de kerk begint. Daar bevond zich oorspronkelijk de doopkapel-met-doopvont, de huidige gedachteniskapel (zie Architectuur). Twee lammetjes hebben, op het linker raam, een opspringende waterbron bereikt. Het water spuit in brede en hoge bogen uit de rotspartij en over de lammetjes. In de helder blauwe lucht vliegt de witte duif, symbool van de goddelijke Heilige Geest. De jonge dieren zijn zich niet bewust van het gevaar van de loerende wolf, symbool van de duivelse kwaadheid. Deze wordt echter verjaagd door de duif met een verblindend stralende gouden doek.
Op het rechter raam vervolgen de schapen en hun lammeren hun weg. De lucht begint te betrekken, de schemer treedt in.
Schenking: door giften.