Engel Gabriël


Gegevens 
Naam kunstwerk          : Engel Gabriel
Eigenaar                     : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar)     : Pierre van Rossum
Datum ontstaan          : 1950
Locatie                       : Antoniuskerk
Materiaal                    : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: Linkerzij altaar links.
Het hemelsblauwe gewaad van engel Gabriel valt op in de fragmentarische, rood-roze achtergrond. De toetsen groen en blauw hierin vormen enigszins een omlijsting van het rood.
Met opgeheven gezicht daalt de engel neer. Hij houdt met beide handen losjes zijn staf vast. Vanaf zijn linkerschouder valt een groene sjerp langs zijn lichaam naar beneden. AVE MARIA GRATIA PLENA staat erop te lezen; Latijn voor GEGROET MARIA VOL VAN GENADE. Zijn goudkleurige vleugels zijn nog niet in rust; hij is nog onderweg naar Maria aan wie hij de goddelijke boodschap brengt.
Linksonder is de naam FRANCINE aangebracht, vermoedelijk de naam van een schenkster.