Fransiscus/vredelievend


Gegevens :
Naam kunstwerk       : Fransiscus/vredelievend
Eigenaar                   : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar)   : Ontwerp: Leo van der Sangen;  uitvoering: Pijnenburg Glas in lood
Datum ontstaan         : ?
Locatie                      : Antoniuskerk
Materiaal                   : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: Vanaf altaar 5e raam boven rechts 
Franciscus van Assisi is de helper van armlastigen en melaatsen. De afbeelding laat in de voeten de wondtekens zien die overeenkomen met de wonden van Jezus (stigmata). De bruine pij van broeder Franciscus valt direct in het oog. De vele lijnen die aangebracht zijn in de kledij heffen de saaiheid van het bruin 
op. Franciscus wendt zich naar de lange stengel van een witte lelie links van hem. Deze bloem is symbool van de zuiverheid en kuisheid. Tussen de leliestengel en Franciscus in staat een bloeiende zonnebloem waarvan het hart enigszins opgericht lijkt naar de heilige. De leliestengel zit nog volop bloemknoppen en voert de blik omhoog naar de lichtblauwe hemel.
Het uiteinde van het koord wijst naar beneden om het oog te laten vallen op de vogels en het hondje aan Franciscus’ voeten. Het zijn niet de enige dieren die in het raam voorkomen. Op een bloemknop van de leliestengel zit een andere vogel en ter hoogte van Franciscus rechterschouder kijkt een uil met grote ogen deze kant uit.