Huwelijk


Gegevens 
Naam kunstwerk : Huwelijk
Eigenaar                     : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar)     : Pierre van Rossum
Datum ontstaan : 1950
Locatie : Antoniuskerk
Materiaal : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: 7 en 8e raam van voren rechts
Op het linker raam staan onder een vruchtdragende palmboom twee schapen; het ene houdt zijn kop nederig gebogen en zakt daarbij enigszins door zijn voorpoten. Het andere schaap kijkt om alsof zij niet weet wat haar metgezel bezielt. Gezien het thema Huwelijk is het mogelijk, dat de ram zijn liefde verklaart aan de ooi. Zij keert het oor naar haar partner alsof zij haar oren niet gelooft.
Geschonken door de parochianen, in het raam aangegeven door de letters PAR.
Het oorspronkelijke ontwerp van het rechter raam kon de goedkeuring niet wegdragen van de toenmalige pastoor, Jozef Duffhauss, zoals in de archieven staat opgetekend. “Zoals het raam nu is, is het slecht, (....) om het verkeerd uitgewerkt symbool: twee stromen die in elkander vloeien. Dit symbool is verkeerd, omdat hier twee bronnen in elkaar vloeien, terwijl het H. Sacrament van het Huwelijk niet bestaat uit twee bronnen van genade, die tot één in elkaar vloeien, maar het is één bron van genade die twee mensen tot één maakt”.
De pastoor geeft aanwijzingen voor de afbeelding op het raam, welke te herkennen zijn in het raam. Het huwelijk is als een rijke bron van genade. Bij de bron hoort weelderig groeiend klimop, het symbool van trouw. Ook spreekt hij over de zeven bronnen van genade, waaraan de gelovigen verfrist en gesterkt worden op hun levensweg en de weg naar het eeuwig geluk.
Hier staan ze dan, de ooi en de ram. De ram heeft zijn nederigheid verloren en kijkt tevreden op. De ooi laaft zich nog aan de bron die op een feestelijke manier zijn krachtige waterstralen de lucht inschiet.
Geschonken door de N.V. Bata fabrieken, zoals in het raam met de letters BATA is aangegeven.