Keramiek op Antoniuskerk

Een trouwe volgeling van St. Franciscus was de heilige Antonius, waarnaar de kerk aan het Wilhelminaplein is genoemd. Het bijzondere is dat de kunstenares van deze plastiek (Antonius preekt tot de vissen) een Claris is van de zusterorde, die ook door St. Franciscus werd gesticht. Dankzij persoonlijke contacten van een medewerker van de parochie met deze zuster werd het kleine kunstwerk aangeboden. Het stelt de Franciscanermonnik Antonius voor, die beroemd was om zijn preken. Niet overal echter kreeg hij dankbaar gehoor. Rond trekkend  en predikend werd hij teleurgesteld door de afwijzing van zijn toehoorders. Als reactie hierop, aldus de overlevering, wendde hij zich tot de vissen; broeders en zusters schepselen zoals ook St. Franciscus de vissen noemde. Die zouden het woord van God wel aannemen.