Kruiswegstaties

Gegevens 
Naam kunstwerk       : Kruiswegstaties 
Eigenaar                   : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar)  : Martien van Roestenburg en Pierre van Rossum
Datum ontstaan : 1955
Locatie                    : Antoniuskerk
Materiaal                 : Gebakken steen

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
De kunstenaar Martien van Roestenburg uit Acht zou de 14 kruiswegstaties in de nieuwe Antoniuskerk, zo'n 60 jaar geleden, maken. Hij wilde ze alle 14 maken voor 1000 gulden mits de voormalige fa. De Wert (steenfabriek) ze zou bakken, want zoiets kostte nogal wat. Al heel vlot waren de eerste twee klaar (bovenste twee afbeeldingen). Maar hij kreeg elders verschillende andere opdrachten en bouwpastoor Duffhaus moest maar wachten. Na verloop van tijd ging de kunstenaar Van Roestenburg onverwachts emigreren naar Nieuw-Zeeland. Hij had verschillende andere kunstenaars, o.a. de glazenierschilder Pierre van Rossum, (kruisbeeld en ramen in de Antoniuskerk) gevraagd, om de opdracht over te nemen. Zij gingen er echter in eerste instantie niet op in. Daar zat de nieuwe kerk dan met twee hele staties en verder niks! Vanuit Nieuw-Zeeland liet van Roestenburg nog weten dat hij de rest daar wilde maken en de transportkosten voor zijn rekening zou nemen. Pastoor Duffhaus vond het maar niks om 12 staties ongezien te laten komen, (want hij was erg kritisch). Hij ging daarom nogmaals naar de kunstenaar Pierre van Rossum en die zou na het tonen van wat schetsen en modellen de opdracht voor 1000 gulden verder afmaken. Zie hier het resultaat en de reden waarom de eerste twee wat anders zijn dan de 12 volgende staties.