Odulphus/vroom


Gegevens 
Naam kunstwerk              : Odulphus/vroom
Eigenaar                         : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar)         : Jozef Duffhauss
Datum ontstaan              : 1959
Locatie                           : Antoniuskerk
Materiaal                        : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: Vanaf altaar 3e raam boven rechts 
Patroon heilige van de Gemeente Best en gilde, geboren in de 9e eeuw in Best vermoedelijk op de plaats van de huidige kerk. Over het witte habijt van de afgebeelde benedictijn Odulphus is een rode bisschopsmantel gedrapeerd, waarop een groenkleurig kruis. De slippen van zijn stola, waarop een kruisje is te zien, komen onder de mantel vandaan. Zijn zwarte schoeisel steekt onder de zoom van zijn kledij uit. VROOM staat in het groene veld aan zijn voeten te lezen.
De ernst van zijn gezichtsuitdrukking met neergeslagen ogen voldoet aan deze typering. Zijn handen zijn geheven tot borsthoogte. Een gebeden- of bijbelboek heeft hij tussen de vingers van zijn rechterhand geklemd. Dit boek staat symbool voor geloofsverkondiging.