Patroonheilige Antonius van Padua 2


Gegevens :
Naam kunstwerk      : Patroonheilige Antonius van Padua 
Eigenaar                   : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar)   : ?
Datum ontstaan  : ?
Locatie                     : Antoniuskerk
Materiaal                  : Steen

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: Buiten aan de linkerkant van de kerk 
Antonius van Padua is een tijdgenoot en volgeling van Franciscus. Hij wordt in 1195 als Fernandez geboren in Lissabon. 
De laatste jaren van zijn leven brengt hij door in Padua. Hij overlijdt in 1231 en wordt een jaar later al heilig verklaard.
Antonius van Padua wordt vaak afgebeeld met een kind op de arm. Volgens een legende heeft hij in zijn kamer een stralend visioen van het kind Jezus. Hij vraagt een ooggetuige er met niemand over te spreken, maar na zijn dood raakt het verhaal toch algemeen bekend.
In de kunst heeft hij het kind op de arm, of het zit of staat op een boek. Naar het schijnt was hij eens bijzonder teleurgesteld over de lauwe houding van de gelovigen in Rimini. Om hen beschaamd te doen staan, trok hij naar het strand om dan in godsnaam maar voor de vissen te preken; die zouden tenminste wel luisteren. En zo was het. Dit verhaal is verbeeld in een plaquette, die buiten aan de linkerkant van de kerk te zien is.
Al 25 jaar na zijn dood kreeg Sint Antonius grote bekendheid als patroon van verloren zaken. Een bekende volkse smeekbede luidt nu nog: “Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn – hier wordt het verloren voorwerp genoemd – weer vind".