Priesterschap


Gegevens 
Naam kunstwerk : Priesterschap
Eigenaar : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar) : Pierre van Rossum
Datum ontstaan : 1950
Locatie : Antoniuskerk
Materiaal : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: 4e, 5e en 6e raam van voren rechts
De schapen op het vierde raam zien er welgemoed uit, op weg naar hun nacht- onderkomen. Het dier rechts steekt zijn snuit omhoog, alsof hij de warmte van de stal al ruikt. De avond is nog niet gevallen, gezien de nog heldere hemel. Het raam is een schenking van N.V. Bata fabrieken; in het raam aangegeven met de letters BATA.
Het vijfde raam laat een witte duif zien die boven de schapen vliegt als begeleiding naar de stal. Een van hen kijkt als gerustgesteld naar boven, want de duif, de Heilige Geest, haalt hen veilig in naar de nacht. De tanende zon kleurt de rotsige stenen paars.
Geschonken door de parochianen; in het raam aangegeven met de letters PAR.
Op het zesde raam rechts is een rond opgemetselde waterput te zien met een met dakpannen belegd afdakje. De wateremmer is opgehaald. Tegen de put leunt een ijzeren kromstaf waaromheen een stola is gewonden. Een priesterstola is een lange band die de priester over de schouders draagt als symbool van het kruis van Christus. Aan de voet van de staf ligt een schaap dat opkijkt naar de stola, alsof het om hulp vraagt. Het heeft dorst en is niet in staat om zelf water te putten. Symboliek van de smekende mens om gelaafd en geleid te worden door de goede herder, in de gedaante van de priester.
Ook dit raam is geschonken door de parochianen, gezien de letters PAR die in het raam zijn aangebracht.