Sacrament van de biecht


Gegevens 
Naam kunstwerk : Sacrament van de biecht
Eigenaar : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar) : Pierre van Rossum
Datum ontstaan : 1950
Locatie : Antoniuskerk
Materiaal : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Drie ramen gewijd aan het sacrament van de biecht; Op het raam links wordt een afgedwaald schaap gezelschap gehouden door een wolf in schaapskleren. Sluwe grijns, de smalle lange oren en de wolfspoten verraden zijn ware identiteit. Het schaap laat zich het gezelschap welgevallen, zich van geen kwaad bewust. De weelderig groeiende en bloeiende palmbomen en struiken roepen geen angst op, maar rechts wordt het al duister. Want het schaap kan verscheurd worden door de wolf. De initialen van de schenker staan in het raam: VH, familie Van Heijst.
Op het raam rechts is daar de reddende herder die het, in doornstruiken, verstrikt geraakte schaap verlost en liefdevol weer opneemt in de kudde. De herder draagt een rood gewaad over een geel onderkleed en heeft een herdersstaf in de rechterhand. Hij is blootvoets en ligt op een knie geknield. Zijn linkerhand strekt zich zorgzaam uit naar het verstrikte schaap, gadegeslagen door een ander schaap. De lucht is weer geheel opgeklaard. Het raam is een schenking van de parochianen, dat als PAR aangeduid is op het raam.
Het raam dat zich rechts in de kerkmuur: de goede herder die het verstrikte, afgedwaalde schaap of lam redt en weer liefdevol opneemt in de kudde. Hier is ook de herder neergeknield op een knie, in zijn rechterhand zijn staf omklemmend. Hij kijkt bezorgd, maar ook begaan met beide dieren die zich klaarblijkelijk losgemaakt hebben van de kudde. Geschonken door de N.V. Bata fabrieken, in het raam aangegeven met de letters BATA.