Vormsel


Gegevens 
Naam kunstwerk : Vormsel
Eigenaar : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar) : Pierre van Rossum
Datum ontstaan : 1950
Locatie : Antoniuskerk
Materiaal : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: 3e  en 4e raam links.
De zeven gaven zijn op het linker raam zichtbaar gemaakt door duiven, maar – waarschijnlijk om artistieke redenen – zijn er zes afgebeeld. De zeven eikels die op de grond liggen, maken dat goed. Er zijn overwegend ronde, gebogen lijnen gebruikt.
De vleugelslagen, de zwierige vlucht van de duiven en de golfslag van het ontspringende bronwater geven sprankeling aan de voorstelling.
Gelouterd door het heilzame bronwater liggen de schapen vredig in de schaduw van de boom, te zien op het raam rechts. Zij staan op het punt verder te trekken. De horizontale lijnen in de luchtpartij lijken de schapen de weg voorwaarts te wijzen.
In het linker raam staan de initialen van de schenkers: C.D.v.H. Familie Duffhauss-van Heijst. Het rechter raam: schenking door diverse giften.