Willibrordus/moedig


Gegevens 
Naam kunstwerk        : Willibrordus/moedig
Eigenaar                    : Antoniuskerk Best
Maker (kunstenaar)    : Pierre van Rossum
Datum ontstaan         : 1955
Locatie                      : Antoniuskerk
Materiaal                   : Glas in lood

Beschrijving voorwerp/voorstelling:
Plaats: Vanaf altaar 2e raam boven rechts 
Willibrordus is afgebeeld als bisschop met een kerkmodel in zijn hand aangezien hij veel kerken heeft gesticht als missionaris. 
Blootsvoets staat hij in een weelderig groene omgeving met links en rechts in de verte enkele kerktorens. Op de voorgrond in dit landschap onder zijn voeten staat MOEDIG, een aan hem toegekende verdienste. Zijn witte superplie, linnen onderkleed van een priester, wordt grotendeels bedekt door een gele bisschopsmantel. De slippen van een smalle, witte stola worden op borsthoogte bij elkaar gehouden. De geborduurde letter P op het uiteinde staat voor PAX (vrede in het latijn).Opmerkelijk is dat zijn bisschopsstaf in de linkerhand niet zoals gebruikelijk bovenaan eindigt in een krul, maar in een kruis. Zo’n kruisstaf wordt vaak in afbeeldingen door de verrezen Jezus Christus gedragen. Het rood van de verticale staander van het kruis is gespiegeld aan de rode torenspitsen van de kerk in Willibrordus’ hand; de rode horizontale dwarsbalk aan het rode kerkdak.