Beelden, oksaal en orgel

Kooroksaal
Het kooroksaal van witte zandsteen is gemaakt door Jan van der Mark in 1886. In de zwikken zijn twee musicerende engelen in reliëf uitgebeeld.

Orgel
Het orgel is gebouwd door Johannes Vollebregt & Zn in 1852. Drie pijpentorens met vlakke tussenstukken. In totaal 1100 orgelpijpen. Het orgel is voor het laatst gereviseerd en gerestaureerd in 2009

Beelden in ’t middenschip
In totaal 10 houten beelden op de pilaren in ’t schip, 5 vrouwelijke heiligen (links, waar vroeger de vrouwen zaten !), en 5 mannelijke heiligen rechts.

Vrouwenbeelden (vanaf het altaar gezien):
- Onbevlekt Hart van Maria uit 1891 door H. Geelen
- H. Elisabeth van Hongarije uit 1899 door Henrik van der Geld (schenking van Adriana Schellings)
- H. Apollonia, gekocht in 1891 gemaakt door vermoedelijk Henrik van der geld
- H. Margaretha Maria Alacoque onbekende beeldhouwer, geschonken in 1928
-H. Helena uit1907 door Jan Custers, geschonken door Henri van Rossum

Mannenbeelden
- H. Jozef door hendrik van der Geld, geschonken in in 1891
- H. Johannes de Doper door Hendrik van der Geld, geschonken in 1891
- H. Antonius van Padua door Hendrik van der Geld, geschonken in 1891
- H. Vincentius a Paolo door Hendrik van der Geld geschonken door Regina Schellings in 1900
- H. Henricus door Jan Custers geschonken in 1907 door de weduwe van Henri van Rossum

Het Youtube filmpje geeft uitleg over de beelden, het oksaal en het orgel.  De link naar het filmpje is: https://youtu.be/e5y7FZt5ams
Bron: Boekje: een bezoek aan de St. Odulphuskerk