Beelden van Sint Jozef en Sint Odulphus

Om de toegang naar de begraafplaats van St. Odulphus mooier te maken zijn aan het begin van het middenpad links en rechts de beelden van St. Jozef (patroon van de zalige dood) en van St. Odulphus (heilige waarnaar het kerkhof is genoemd) geplaatst. De door de parochianen geschonken neogotische beelden zijn uit het jaar 1875 en vervaardigd door Adrianus van Rooy uit ‘s-Hertogenbosch. De beelden werden in 2012 geheel gerenoveerd. Samen met de poort vormt het geheel een indrukwekkende compositie als toegang naar de begraafplaats.