Beeld Ecce Homo

Na de eerste kruiswegstatie staat het Christus beeld Ecce Homo (zie de mens), Het oudste beeld in de kerk dat stamt uit de 16e eeuw. Het komt uit Brabant.
Het terracotta beeld is gepolychromeerd (met min of meer realistische kleuren beschilderd)
“Ecce homo” waren de woorden waarmee Pilatus de met doornen gekroonde Christus aan het volk toonde.

Bron: Boekje: een bezoek aan de St. Odulphuskerk