Beginpagina‎ > ‎Nieuws en agenda‎ > ‎

NieuwsKoninklijk Besluit zelfstandig Best overhandigd

Geplaatst 12 jul. 2019 07:10 door Ton van Erp   [ 12 jul. 2019 07:11 bijgewerkt ]

Tijdens de opening van 200 jaar  Best op 1 juni in de St. Odulphus kerk heeft het  comité 200 jaar Best het officiële  Koninklijke Besluit van 17 augustus 1819 over de afscheiding van Best van Oirschot  overhandigd aan de burgemeesters  van  Best en  Oirschot.
Onze Erfgoedvereniging heeft maanden geleden het officiële besluit opgevraagd bij het Nationale Archief  in Den Haag. Samen met het koninklijk besluit  ontvingen we de adviezen van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en de Raad van  State.
De ontvangen documenten waren gescand op olijfgroen papier. Met behulp van Photoshop programmatuur hebben we er een fraai document van kunnen maken.  

Het officiële besluit en de adviezen zijn met de hand  en een kroontjespen geschreven documenten in de taal van 1819. De tekst is niet overal goed leesbaar.  Wij hebben  de geschreven tekst ook uitgetypt zodat het leesbaar wordt.
We hebben de stukken overgedragen aan de  Burgemeester. Zijn ambtenaren hebben het mooi ingelijst. 

Tentoonstelling 200 jaar Best groot succes

Geplaatst 6 jul. 2019 00:32 door Ton van Erp   [ 6 jul. 2019 00:33 bijgewerkt ]

1e Tentoonstelling 200 jaar Best groot succes

Op zaterdag 1 juni is tijdens een drukke  bijeenkomst in de Odulphuskerk de officiële viering van start gegaan van 200 jaar Best. Best viert de komende maanden feest omdat het 200 jaar geleden is dat  Best werd afgescheiden van Oirschot. Erfgoedvereniging Dye van Best organiseert in de periode juni t/m december in diverse wijken een bijzondere reizende tentoonstelling met uniek materiaal. 
De eerste ‘reizende’ tentoonstelling ging over Best Centrum was in de zaal van Prinsenhof.  Op de 1e verdieping van Prinsenhof hadden leden van Dye van Best de oude burgemeester kamer van           Mr. G.F.J. Notermans zo goed als mogelijk weer in de voormalige stijl teruggebracht. Het voormalige raadhuis was in de oorlog zwaar beschadigd en in 1950 afgebroken. Het huidige gemeentehuis werd pas in 1962 in gebruik genomen en tot die tijd diende Prinsenhof als gemeentehuis.   
De officiële start van de tentoonstelling werd gegeven door de burgemeester  Hans Ubachs van Best en Judith Keijzers-Verschelling van Oirschot. Met het doorknippen van het lint werd de tentoonstelling geopend.


Rondleiding
Onder leiding van voorzitter Harrie van Vroenhoven gingen de beide burgemeesters de tentoonstellingen bezichtigen. Vooral voor de Beste burgemeester was het zeer leerzaam omdat hij  nog maar kort burgemeester is in Best. Best viert dit jaar feest omdat het nu 200 jaar zelfstandig is. Maar voorheen maakte Best deel uit van de gemeente Oirschot. Reden voor Dye van Best om ook een tentoonstelling te houden in het Oude Raadhuis van Oirschot. Deze tentoonstelling loopt van 22 t/m28 juni en is van 10.00 tot 16.00 uur open. 
 Deze tentoonstelling in Prinsenhof ging vooral over het centrum van Best en werd in twee dagen tijd door circa 600 personen bezocht. Veel mensen bleven staan bij foto’s die voor hun een grote herkenning gaven en kwamen mensen in gesprek of hoe het vroeger allemaal was. Los van het laten zien hoe het vroeger allemaal was dient deze tentoonstelling ook nog een ander doel. Nu hebben mensen nog oude foto’s, filmpjes en ander documentatie materiaal van families of bedrijven wat op korte termijn zomaar zou kunnen gaan verdwijnen. De huidige generatie heeft er nu nog niets mee en wij zouden het jammer vinden als dit verloren gaat. Daarom roepen wij de mensen op om contact met ons op te nemen om te kijken hoe we hierover afspraken kunnen maken. Wij zijn er mee geholpen en kunnen de historie doorgeven aan de volgende generaties. Aanvullend op de reizende tentoonstelling worden tevens een tweetal tentoonstellingen georganiseerd in Cultuurspoor over Jeugdcultuur en over oorlogsjaren in Best. 

Het schema van de tentoonstellingen, waarvan de inhoud wordt aangepast aan de wijk, ziet er als volgt uit:
14-16 juni. De Wig: over de wijken Wilhelminadorp en Kantonnier. 
      Ook deze tentoonstelling was zeer succesvol. Ruim 300 honderd hebben een bezoek       gebracht en vele verhalen zijn uitgewisseld. 
22-28 juni. Oude Raadhuis in Oirschot over de afscheiding van Best.
30       juni. Buurthuis Aarle  over het buurtschap Aarle.
24-25 aug. Tejaterke over de wijk Naastenbest.
31       aug. Gemeenschapshuis Vlinderhei over de wijken Heuveleind en Heivelden.
1         sept.Gemeenschapshuis Vlinderhei over de wijken Heuveleind en Heivelden.
1-30   sept. Cultuurspoor over Jeugdcultuur in Best.
7-8     sept. Buurthuis ’t Centrum over de wijken Salderes en Verrebest.
5-6     okt.   Kindscentrum Zevensprong over de wijken Hoge Akker, Speelheide en de Leeuwerik.


Speciale editie erfgoedblad Dye Van Best
In een speciale editie van het Erfgoedblad van Dye van Best is de geschiedenis van de afscheiding van Oirschot en de ontwikkeling van Best uitvoerig toegelicht. Wie was de eerste Bestenaar en hoe kwam Best tot groei. Wat hebben de Zusters van Choorstraat voor Best betekent. Maar ook aandacht voor twee eeuwen onderwijs en hoe staat het met de kunst en cultuur in Best. Natuurlijk ook aandacht voor Sint Odulphus, de patroon heilige van Best. Deze speciale editie van het erfgoedblad is te koop tijdens de tentoonstellingen voor € 5,95 en bij CultuurSpoor Best.


Lezing 11 juni 2019 over de Beeldenstorm en Alva

Geplaatst 10 jun. 2019 02:07 door Ton van Erp

De Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten door Sander Wassing.

In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische onrust begon te
gisten. De spanningen waren ook in de regio voelbaar. In juli 1566 waren hagenpreken in de omgeving van Eindhoven volop aan de gang. De overheden konden aanvankelijk niets beginnen tegen het fenomeen dat zich vanaf augustus 1566 overal in de Nederlanden voltrok. De Beeldenstorm verspreidde zich razendsnel door het land en het Spaans-Habsburgse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. Ook in Eindhoven was het eind augustus raak. Na een vurige preek vanaf het kansel door ‘Meester Aerdt’ sloegen de toehoorders het interieur van de parochiekerk stuk. 

Een antwoord van koning Filips II bleef niet uit: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. De harde hand van Alva werd gevoeld in Eindhoven: 39
Eindhovenaren werden door de ‘Bloedraad’ veroordeeld. Dat vonnis hield een eeuwige verbanning uit de Nederlanden in en inbeslagname van alle achtergebleven bezittingen. Wat hadden mannen als Thomas in den Bogaert (burgemeester), Willem van den Watere (een van de stadsbestuurders) en Peter van
Maeseyck (schilder) precies op hun geweten en hoe liep het met deze lieden af? Waren er ook inwoners uit Best betrokken bij de oproeren? Hoe ging de Raad van Beroerten te werk? Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.

Sander Wassing besloot jaren geleden de studierichting te volgen waar zijn hart naar uitging: Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. Zijn scriptie schreef hij over de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten. Sinds augustus 2013 is hij afgestudeerd en sindsdien is hij werkzaam als freelance historicus. Hij organiseert lezingen, schrijft artikelen, verzorgt gastlessen op scholen, en is werkzaam als stadsgids in Leiden en verricht archiefonderzoek. In de lezingen die hij geeft, spitst hij het onderwerp waarover hij vertelt toe op de lokale en regionale geschiedenis. Daarnaast is hij als conservator verbonden aan de Stichting Historisch
Museum Hazerswoude. Sinds de zomer van 2018 is hij werkzaam bij DOCFactory, een bedrijf dat gespecialiseerd is in informatie- en archiefmanagement. 

Grote gele klomp eyecatcher nabij rotonde Oirschotseweg/Ringweg

Geplaatst 24 mei 2019 12:20 door Ton van Erp

“Tijdens hoogtijdagen werkten er meer dan 100 mensen in de fabriek”

Een grote gele klomp siert het perceel onder de grote populieren nabij de rotonde Oirschotseweg/Ringweg. De kantoorpanden op de achtergrond dragen de naam Klompenfabriek als herinnering aan het pand dat er voorheen stond. De gerestaureerde schoorsteen van de klompenfabriek is het tastbare bewijs van de historie die de plek met zich meedraagt. Vijf kleinkinderen van de familie Van der Velden onthulden samen met Harry van der Velden en zijn echtgenote de klomp vorige week. Een informatiebord plaatst de klomp in een breder kader.

Harrie van der Velden, van de gelijknamige Klompenfabriek Van der Velden, legde de grote groep belangstellenden uit waarom de klomp op die plek is geplaatst. “Vorig jaar is de maand april benoemd tot de maand van de klomp”, aldus Van der Velden. “Harrie van Vroenhoven van erfgoedvereniging Dye van Best benaderde mij toen met de vraag of wij in april iets konden doen om de klomp wat meer aandacht te geven. Ik vond het een geweldig idee en had tegelijkertijd zoiets van een grote klomp vlakbij de plaats waar de oude fabriek heeft gestaan. Wij zijn samen naar de gemeente gegaan. De wethouders vonden het idee geweldig, maar het bijbehorende prijskaartje minder geweldig. Wij hebben dat ter plekke opgelost. Ik bood de klomp met sokkel en al aan en de gemeente plaatste het informatiebord en maakte het paadje.”

Kopie
De geplaatste klomp is een kopie van een klomp die vroeger in de fabriek is gemaakt. “Er zit een hele historie achter”, aldus Harrie van der Velden. “Tijdens hoogtijdagen werkten er meer dan 100 mensen in de fabriek. Er hebben diverse families gewerkt: familie Van Haaren, vader met 4 zonen; familie Scheepens, vader met 3 zonen en familie Van Heerenbeek, vader met 2 zonen. Als eerbetoon aan al die mensen, die er gewerkt hebben en aan mijn opa als oprichter van de fabriek en zijn familie en de vele mensen die in Best aan de klompen hebben gewerkt, wil ik deze klomp graag aanbieden.”

Bijzondere gebeurtenis
Harrie van Vroenhoven, voorzitter van Dye van Best en initiatiefnemer, sprak: “Wij staan hier voor een bijzondere gebeurtenis. Het onthullen van de Bestse Klomp. Reden genoeg om nu ook zelf de klompen aan te hebben. Het is bijna 70 jaar geleden dat ik op klompen liep om naar de bewaarschool van de zusters te gaan. Ik kan mij nog herinneren dat wij de klompen in de gang moesten zetten en met sloffen aan het klasje binnen gingen. Nog een reden om vandaag de klompen te dragen. Ik kom uit een klompenmarkerfamilie. Mijn vader was klompenmaker en mijn oudoom was directeur van de Klompenvakschool in Best. Toen vorig jaar Stichting de Brabantse Klomp werd opgericht om onder andere in Schijndel, Sint-Oedenrode, Liempde en Best de historie van de klompenmakerij breder onder het voetlicht te brengen, begon het bij mij een beetje te kriebelen. Best is misschien wel het grootste en oudste  klompendorp van Brabant, maar wij laten dit nog te weinig zien en horen. Uit de literatuur blijkt dat Best al in de 17e eeuw de bakermat was van klompenmakerijen. Aan de Oirschotseweg zaten meerdere klompenmakers maar ook in het dorp, aan de weg Eindhoven-Boxtel en in de Vleut. Gelukkig hebben wij nu nog aan de St. Oedenrodeseweg een klein klompenmuseum.  Maar wat is er dan mooier om bij de grootste klompenfabriek van Nederland, bij de Gebroeders van der Velden, een grote klomp te plaatsen. Ik zocht hiervoor contact met Harrie van der Velden en ontvouwde mijn plannen. Hij was direct voor.”


Informatiebord
Naast de klomp werd tevens door de wethouders Stan van der Heijden (Jongerenpartij) en Marc van Schuppen (Best Open) een informatiebord onthuld met daarop gegevens over de klompgeschiedenis.
“Een mooie aanvulling misschien om hier volgende jaar ook nog tulpen te laten bloeien”, stelde Van Vroenhoven voor. “Iets verderop in deze straat staat eveneens een informatiebord bij de Aarlese Hoeve met de geschiedenis over deze boerderij. Misschien is het een idee om op meerdere historische punten zo’n bord te plaatsen. Het is leerzaam, maar het voegt ook iets toe aan de toeristische beleving. Mocht hier vanuit de gemeente ook belangstelling voor zijn dan ben ik bereid mee te denken welke plaatsen hiervoor geschikt zouden zijn.”

Artikel uit Groeiend Best


Lezing 21 mei 2019 over Best en Oirschot: Een historische band

Geplaatst 23 apr. 2019 11:20 door Ton van Erp   [ 23 apr. 2019 11:20 bijgewerkt ]

Best bestaat ongeveer duizend jaar. Achthonderd jaar daarvan was Best een onderdeel van de vrije heerlijkheid Oirschot. De inwoners van Best genoten dezelfde voorrechten en hadden dezelfde lasten als de inwoners van de andere herdgangen van de heerlijkheid. De geschiedenis van Oirschot is dus grotendeels ook de geschiedenis van Best. 

Oirschot was van oudsher een van de hoofdplaatsen van Kempenland en het belangrijkste dorp van de streek. In 1526 was Oirschot met in totaal 778 haardsteden (woonhuizen) veruit de grootste plaats van het kwartier, ruim drie keer zoveel als de tweede grootste plaats (Lommel) en meer dan 550 huizen meer dan de enige plaats met stadsrechten in Kempenland, Eindhoven. 
Vanaf de Karolingische tijd was Oirschot een centrum van Christendom, de (veronderstelde) geboorteplaats van Sint-Odulphus en in het bezit van een kapittel en twee belangrijke kerken: de Mariakerk, een van de oudste Romaanse kerken van Nederland, en de Sint Petruskerk, een schoolvoorbeeld van Brabantse gotiek die in 2013 door de Paus tot basiliek werd verheven. Oirschot was een vrije heerlijkheid met hoge jurisdictie, wat onder andere tot uitdrukking komt in een voornaam raadhuis dat dateert uit 1513. Tot Oirschot behoorden acht herdgangen, waarvan drie gelegen waren in de huidige gemeente Best. Het centrum van Oirschot, de Kerkhof geheten, had een stedelijk aanzien. 

De neergang van Oirschot begon in de achttiende eeuw: de nieuwe steenweg van Den Bosch naar Luik (de huidige A2) passeerde het centrum van Oirschot op vele kilometers. In de negentiende eeuw ging ook de spoorlijn van Tilburg naar Eindhoven aan Oirschot voorbij. De neergang van Oirschot tekende de opkomst van Best, die door een gunstige ligging aan weg en spoor in de twintigste eeuw uitgroeide tot een economisch centrum. Tegelijkertijd betekende de teloorgang echter uiteindelijk een zegen voor het historische aanzien van Oirschot, dat nu geldt als een van de mooist bewaarde plaatsen van de Meierij.  
De lezing gaat in op de rijke geschiedenis van de heerlijkheid Oirschot, en schetst de verhouding tussen de inwoners van Best en het dorpsbestuur van de heerlijkheid tot aan de “Bexit”. 

Anton Neggers (van Christiaan van Toon van Sjef van Toon de Smid, Boxtel, 1959) is jurist en werkzaam in het hoger beroepsonderwijs.  
Als genealoog en regionaal historicus is hij met name gespecialiseerd in de geschiedenis van de Meierij van ’s-Hertogenbosch en in het bijzonder van Oirschot en Best. Anton publiceert over genealogie en regionale geschiedenis, over onderwerpen als het plaatselijk bestuur in de achttiende eeuw, de politieke reformatie en strafprocesrecht. Zijn artikelen verschenen onder andere in Campinia, de Brabantse Leeuw, InBrabant en Gens Nostra. In 2007 verscheen zijn boek Schelmen en Hontsvotten Werck, over de moord op de drossaard van Oirschot in 1735. Anton is voorzitter van de heemkunde kring de Heerlijkheid Oirschot. 

Aarles voorproefje van grootschalig archeologisch onderzoek

Geplaatst 9 apr. 2019 10:50 door Ton van Erp   [ 9 apr. 2019 10:52 bijgewerkt ]

Gezocht: inwoners van Best met hart voor historie  
Aarles voorproefje van grootschalig archeologisch onderzoek 

In het weekeinde van 13 en 14 april 2019 start in Aarle (gemeente Best) een archeologisch onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van het buurtschap. Bijzonder: het onderzoek (ondersteund door Het Groene Woud) wordt uitgevoerd met inwoners uit Best en omgeving onder deskundige begeleiding van archeologen van de Universiteit van Amsterdam. Wie interesse heeft om aan dit onderzoek mee te doen, kan contact opnemen met Erfgoedvereniging Dye van Best.

Het onderzoek omvat de zoektocht naar sporen van bewoning uit voorgaande eeuwen. Hiervoor worden verspreid door Aarle kleine proefputjes gegraven. Aan de hand van fragmenten aardewerk, glas en metaal willen de onderzoekers inzicht krijgen in de ouderdom van de verschillende delen van Aarle en de ontwikkeling ervan door de tijd. 

Iedereen kan meedoen!
De eenvoud van de methodiek maakt het mogelijk dat iedereen, jong en oud, mee kan doen. Speciale archeologische voorkennis is niet nodig. De archeologisch onderzoekers staan deelnemers met raad en daad bij. Zij geven bovendien bij de start van de zoektocht uitleg over de manier van opgraven, het verzamelen van vondsten en het vastleggen van waarnemingen. 

Opgeven
Wie wil meedoen aan dit archeologisch onderzoek kan zich opgeven bij Erfgoedvereniging Dye van Best: hvanvroenhoven@hetnet.nl. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Grootschalig onderzoek
Het onderzoek in Aarle is een voorproefje van het CARE-project (Community Archaeology in Rural Environments) in Het Groene Woud, een grootschalig gemeenschapsarcheologieproject in het Nationaal Landschap. Dit gaat officieel van start op 28 april 2019. Kijk voor meer informatie over CARE in Het Groene Woud op www.gemeenschapsarcheologie.nl. 

Over CARE
CARE in Het Groene Woud maakt deel uit van een internationaal programma met partners in Engeland, Tsjechië, Polen en Nederland. In al die landen voeren CARE-projectteams met de lokale gemeenschap archeologieonderzoeken uit. Daarmee nodigen ze mensen uit om zelf mee te gaan op ontdekkingsreis naar de geschiedenis van de eigen streek. 

40 jarig jubileum Harrie van Vroenhoven

Geplaatst 5 apr. 2019 12:18 door Ton van Erp   [ 5 apr. 2019 12:18 bijgewerkt ]

Sinds 1979 lid van de Heemkundekring en lid van de Werkgroep Archeologie en monumenten; 
Sinds 2006 tot heden betrokken bij de restauratie,  educatie en boek-publicatie van de  oudste boerderij van Nederland: de Aarlese  Hoeve. (’t Goet te Aarle);
Sinds 2007 voorzitter en vertegenwoordiger naar de gemeentelijke monumenten commissie.
Harrie leest als wat er over Heemkunde en erfgoed in zijn mail of op papier komt. Daarbij borrelen steeds nieuwe ideeën op om ook in onze kring te doen.. Hij initieert vele nieuwe activiteiten op het gebied van Heemkunde, Geschiedenis van Best  en de communicatie daarover naar de gemeenschap en de Gemeente Best. Nieuwe werkgroepen die onder zijn bewind zijn gestart: het digitaliseren van kadastrale kaarten, kunst als erfgoed, immaterieel erfgoed, interview groep, educatie, website, en maandelijkse Nieuwsbrief.
Daarnaast geeft hij veel aandacht voor het behoud van  natuurhistorisch landschap. Op zijn initiatief is Best verrijkt met een bankje voor honderd-jarigen, toponiemenbankjes een luisterkei over de gevechten in Best in WOII en heeft ondersteuning gegeven bij het tot stand komen van de Tiendschuur in het Land van Bosch.
Vertegenwoordiging van de heemkundekring in verwante belangen organisaties zoals: Stichting de Brabantse Boerderij, Stichting deKapellekes, Stichting het Groene woud. 
Sinds 2006 bestuurslid van de stichting Geschiedenis van Best die tot doel heeft de geschiedenis van Best via boeken te publiceren en te behouden voor het nageslacht. Als gastheer voor maandelijkse lezingen over heemkundige onderwerpen weet hij na afloop van de lezing, als er  geen vragen uit het publiek komen, altijd wel een of twee vragen te stellen.

Harrie geeft 4 per jaar een interview aan Omroep Best om  te vertellen over activiteiten van de Heemkundekring. 
Met zijn talent voor marketing en publiciteit heeft hij het initiatief genomen om  voor het eerst in het 50-jarig bestaan van de Heemkundekring de succesvol verlopen Brabantse Heemdagen te organiseren, waarbij 100 Brabantse heemkundigen in 2 dagen kennis hebben gemaakt met de monumenten en het landschap van Best.
Zijn meest “riskante” initiatief was het aansluiten bij de moderne ontwikkelingen: Heemkundekring is Erfgoedvereniging geworden en het kwartaalblad kreeg een compleet nieuwe opmaak.. 
Harrie maakt op een charmante wijze  gebruik van een uitgebreid netwerk van mensen die actief zijn op verschillend terrein, zowel in de gemeenschap als op het gemeentehuis. Sinds zijn aantreden als voorzitter is het  aantal leden van de Heemkundekring toegenomen van 100 tot 270 leden.
In 2016 is Harrie onderscheiden met “t Pluimke”: een unieke onderscheiding in Best voor een vrijwilliger met  bijzondere verdiensten  voor de gemeenschap.
In 2018 is hij koninklijk onderscheiden.
Wil van den Bragt
Secretaris Dye van Best

40 jarig Jubileum Jan Vogels

Geplaatst 5 apr. 2019 12:13 door Ton van Erp   [ 5 apr. 2019 12:13 bijgewerkt ]

Jan is zeer actief lid binnen onze vereniging. Jan is vanaf de oprichting lid van de Werkgroep Dialecten en vanaf het begin lid van de Werkgroep Interview die al was gestart onder de supervisie van ons oud-voorzitter Guus van Gardingen. Guus had een soort reglement opgesteld met zaken die ze vooral niet en vooral wel moesten vragen en zeggen aan oude Bestenaren. Jan heeft dit jarenlang gedaan met Wim van Laarhoven en doet het nu samen met Chris Kastelijn. Het gesprek (in dialect gesproken door de oud Bestenaar) wordt opgenomen op een cassette bandje (ja dat werkt nog) en later uitgewerkt voor publicatie. De interviewers hebben soms moeite om het dialect gin goed Nederlands weer te geven. Later wordt het cassette bandje geconverteerd naar een CD/DVD en in onze bibliotheek opgenomen.  Met de geïnterviewde wordt afgesproken dat de CD/DVD alleen beluisterd kan worden in onze Heem-kelder en niet uitgeleend wordt. 
Ook heeft hij nog meegeholpen met het bloot leggen van de fundamenten van de oude Odulphuskerk. Hij had misschien toen nog niet zoveel verstand van archeologie maar hij kon wel goed met “schup” werken en die konden we toen wel gebruiken. 

Het afgelopen jaren heeft Jan uitgebreid onderzoek gedaan naar het neergestorte vliegtuig langs de  Hokkelstraat, voorheen de Nieuw Dijk.) In het 1e kwartaalblad van 2019 stond hierover een mooi artikel.
Na het overlijden van Hein van Laarhoven is Jan toegetreden tot de werkgroep Bibliotheek, waarin hij zorgt dat de nieuwe aanwinsten van labels worden voorzien en op de juiste plaats in de bibliotheek komen.
Als geboren Bestenaar is hij is een bron voor vele heemkundeleden voor zijn kennis over oud-Best en het klompen makers vak.

Wil van den Bragt
Secr. Dye van Best

Uitreiking Heemschild

Geplaatst 5 apr. 2019 12:09 door Ton van Erp   [ 5 apr. 2019 12:13 bijgewerkt ]

Een van de jaarlijks terugkerende agendapunten is de uitreiking van het Heemschild. Ook dit jaar is binnen het bestuur besloten het Heemschild uit te reiken.

Binnen onze vereniging zijn personen in meer werkgroepen actief. Hoeveel tijd die hieraan wordt besteed is dikwijls afhankelijk van wat voor werk er gedaan moeten en wat werkgroepen aangereikt krijgt. Het hoeven ook  niet alleen activiteiten te zijn die verricht worden in een werkgroep maar het kunnen ook hand en spandiensten zijn of ondersteuningen aan het bestuur, maar ook als derden informatie vragen. Zo is hij nog steeds bezorger van de nieuwsbrieven en het Erfgoedblad. Ook is hij tot nu toe degene geweest die onze jaarlijkse fietstochten uitzet. 

Drie jaar geleden hebben we hem bedankt voor het vele bestuurlijke werk wat hij voor  Dye van Best heeft gedaan.  Na het beëindigen van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid bleef hij betrokken bij de Foto- en Diagroep. Nog steeds is hij eens in de maand aanwezig bij deze werkgroep en zit hij nagenoeg elke vrijdag in de kelder om foto’s te beschrijven. Foto’s die we hebben gekregen van Kees van den Biggelaar maar ook een grote hoeveelheid foto’s over de Bata. Zo is hij nog steeds bezorger van de nieuwsbrieven en het Erfgoedblad. Ook is hij tot nu toe degene geweest die onze jaarlijkse fietstochten uitzet. 


Ook het schrijven kan hij niet loslaten. En nog steeds krijgen wij zeer waardevolle artikelen voor ons Erfgoedblad. Al vijftien jaar ontvangt de redactie van ons erfgoedblad zijn verhalen. In het verleden schreef hij een boekje over zijn oude werkgever, “De Ceder” en was hij betrokken bij het boekje, “Een school wordt 75”. En als het aan hem  ligt gaat dit nog niet stoppen.  Hij levert ook zijn bijdragen als het gaat over nieuwe boeken die gaan o.a. over Best en Liempde. 
Zeker mogen we niet vergeten dat hij 15 jaar Penningmeester is geweest. 
Kortom een prototype van een Heemkundige die maar al te goed de waarde van erfgoed kent.

Het bestuur heeft unaniem Theo van Heesch voorgedragen voor het Heemschild 2019. Theo zou jij naar voren willen komen voor het ontvangst nemen van het Heemschild.

Best, 19 maart 2019.

Lezing op 9 april 2019 over het beleg van ’s-Hertogenbosch

Geplaatst 24 mrt. 2019 08:41 door Ton van Erp

Lezing op 9 april 2019 gaat over Het legendarisch beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 en in het heden, door Rob de Vrind.

In april 1629, nu 388 jaar gelegen, startte het beleg van Den Bosch. Tot midden september werd de stad, die in handen was van de Spanjaarden belegerd door troepen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik van Oranje. Het lukte hem uiteindelijk de stad te veroveren hetgeen hem beroemd maakte bij alle vorsten en volkeren. De inname betekende hét keerpunt tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Uiteindelijk leidde de oorlog tot de Vrede van Münster. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd als zelfstandige natie erkend.

’s-Hertogenbosch werd de Moerasdraak genoemd. Men kon de omgeving onder water zetten zodat de stad in een wijde zee kwam te liggen. Ondoordringbaar voor kanonnen en legers en onmogelijk om er loopgraven aan te leggen. Vandaar dat Frederik Hendrik met meer dan 30.000 man de spade in de handen nam en 65 kilometer dijk aanlegde, rivieren afdamde en met rosmolens het water wist weg te pompen. Hoe het er toen uit zag, wat zich toen heeft afgespeeld en
hoe de Stichting de Groene Vesting de linie weer leefbaar wil maken hoort u op de lezing met veel mooie beelden en animaties. Je kunt nu ook fietsen over de linie. Rond ‘s-Hertogenbosch geven bordjes met linie 1629 aan hoe de fietsroute loopt. De lezing gaat ook in op wat op de fietstocht te beleven is op het gebied van de historie en de natuur. 
 
Rob de Vrind is bioloog en auteur van vele boeken waaronder het boek ‘Het verhaal van Frederik Hendrik over het legendarische beleg van ’s-Hertogenbosch’. Als mede-oprichter en bestuurslid van “De Groene Vesting” is hij betrokken bij het initiatief om de Linie van Frederik Hendrik uit 1629 rond de stad weer zichtbaar en beleefbaar te maken.

1-10 of 41