Beginpagina‎ > ‎Organisatie‎ > ‎

Bestuur 
    Harrie van Vroenhoven  voorzitter
    Zomereik 3
    5682 HD Best                  0499 398705
    e-mail:                           hvanvroenhoven@hetnet.nl 
    Aandachtsvelden:
    Externe contacten           Archeologie en monumenten
    Cultuur                           Sponsoring
 
 
    Wil van den Bragt         secretaris
    Moseik 13                                    
    5682 HJ Best                 0499 373440
    e-mail:                         secretariaatdvb@gmail.com
    Aandachtsvelden: 
    Secretariaat                  Nieuwsbrief
    Ledenadministratie        Bibliotheek
    Kunst            
 
 
    Frans van Rosendaal      penningmeester
    Wintereik 7
    5682 HN  Best                 0499 310966
    e-mail:                           fvrosendaal@kpnplanet.nl
    Aandachtsvelden:
    Financiële Administratie  Educatie
    Fietstocht                       Dialect  
                      
 
 
    Rianne Martens             bestuurslid
    Oude Schuurweg 3
    5681 PZ Best                  06-11342530
    e-mail:                          rmartens.p@hotmail.com 
    Aandachtvelden: 
    Lezingen                        Bidprentjes
    Sociale Markt                 Tentoonstellingen   
 
 
    Kees Dekkers                  bestuurslid
    Lijsterbes  18
    5682 GB  Best                  0499 396987
    e-mail:                            cabdekkers@gmail.com
    Aandachtsvelden: 
    Automatisering                Beeldbank
    Technisch beheer             Inventaris kelder
    Foto-/diagroep                Documentatie   
 
 
    Ad van de Wiel              bestuurslid
    Hulst 27
    5682 HX  Best                 0499 395253
    e-mail:                           acwmvandewiel@gmail.com
    Aandachtsvelden: 
    Redactie kwartaalblad     Artikelen Groeiend Best
    Sponsoring
 

 
    Ton van Erp                    bestuurslid
    Gerard Doustraat 5
    5684 AM  Best                  0499 398618
    e-mail:                            ton.gusie@gmail.com 
    Aandachtsvelden: 
    Website                           Geowiki
    Facebook                         Projecten
    
   
Foto Tom Olsa