Beginpagina‎ > ‎Organisatie‎ > ‎Werkgroepen‎ > ‎

Educatie

De werkgroep is in 2007 van start gegaan met het opzetten van het project ‘Jan en Jet’ in samenwerking met de heemkundeverenigingen van Oirschot, De Vier Quartieren en Middelbeers. Het ging uit van Erfgoed Brabant. Het project loopt nog steeds en wordt door de basisscholen gebruikt. De werkgroep bestaat uit een kleine commissie onder leiding van Mevr. Corrie Erich aangevuld met een groep gidsen.

Wat is het doel

Het doel van de werkgroep is om de betekenis van erfgoed (in ruimste zin), de waarde van het bewaren en kennis over de eigen omgeving te verspreiden. Erfgoed vertelt ons wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt. Voorwerpen, monumenten, gebouwen, kunstwerken en gebieden maar zeker ook de verhalen uit de overlevering bepalen onze culturele identiteit. Het zijn de bakens in jouw omgeving die je een thuis gevoel geven, dat je vertelt wie je bent. De werkgroep probeert dit te bereiken door jeugd actief te betrekken bij haar omgeving door ze bij de hand te nemen en zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken.

Wat is erfgoededucatie

De werkgroep biedt een helpende hand en is ondersteunend in leerprogramma’s zowel voor het Basisonderwijs als het Voortgezet onderwijs. Door het bieden van ondersteuning op de gebieden:

·         Kennis. De leerling wordt meegenomen in het benoemen van bijzondere objecten of landschapselementen en herkent tradities in haar directe omgeving;

·         Vaardigheden. De leerling kan onderdelen van verhalen die horen bij erfgoed navertellen of naspelen en weet deze te interpreteren;

·         Attitude (houding). De leerling kan voorzichtig omgaan met erfgoed en heeft gevoel voor de waarde ervan.

Wat doet de werkgroep dan zoal

De werkgroep richt zich op het vertellen over erfgoed aan iedereen die zich hierin interesseert. Dat doet zij door:

·         Opstellen van leerplannen en lesbrieven

·         Begeleiden van studenten die zich willen verdiepen in materieel- en immaterieel erfgoed

·         Verzorgen van rondleidingen door Best; onlangs voor diverse basisscholen

·         Zorgen voor begeleiders van groepen die de Aarlese Hoeve bezoeken; onlangs voor diverse basisscholen

·         Andere werkgroepen ondersteunen bij de vertaalslag naar, voor de betreffende doelgroep, begrijpbare informatie of het toegankelijker maken van deze informatie door middel van bijvoorbeeld zoekopdrachten waardoor kinderen gericht leren kijken en onderzoeken

·         Samen met ‘Cultuurspoor’ ontwikkelen van visie op cultuureducatie in onze specifieke omgeving om te komen tot een passend activiteitenprogramma. We gaan samenwerken met het programma de cultuurloper (https://www.decultuurloper.nl/ ); 

·         Interviews met LOB om de luisteraar mee te nemen en te vertellen over erfgoedkwesties en dan vooral over activiteiten met de jeugd.

Hulp is welkom

Gidsen. Voor een goede aanpak van de diverse activiteiten is een zorgvuldige aanpak nodig. De begeleiding van groepen op de Aarlese Hoeve en door Best (zowel in het centrum als buitengebied) vraagt om gidsen die op de hoogte zijn en die een –voor de doelgroep- interessant verhaal kunnen vertellen. Een nieuwe gids hoeft niet meteen alles te weten maar moet vooral enthousiast zijn en zich willen verdiepen in ons erfgoed en dat vertalen naar de leefwereld van kinderen.

Projecten. Daarnaast zijn er ideeën die we graag opgepakt zouden zien zoals het maken van een “Leskist” (koffer met daarin verschillende oude gebruiksvoorwerpen), het opstellen van een lesbrief over bijvoorbeeld carnaval en andere gebruiken (immaterieel erfgoed).

Communicatie. Met betrekking tot de opzet van een effectieve communicatie met jongeren zouden we graag hulp krijgen van een persoon (of personen) die bekend is (zijn) met Facebook, Instagram, Twitter …. want Groeiend Best en LOB wordt door deze groep niet gelezen of gehoord.

Vind je het leuk om gids te worden, heb je zin om ons te helpen bij een project of als communicatiespecialist laat het dan weten aan:

Corrie Erich

0499-392403

c.m.erich@onsbrabantnet.nl


 

De werkgroep bestaat uit:  

 
 

 

Ad van de Wiel     Corrie Erich         Geert van Opstal   Conny Engelen        Frans van Rosendaal Jan van de Vleuten