Lezing 8 november 2022

Lezing 8 november 2022 over het Sint Odulphusgilde door Jos van der Heijden

Er is niet precies bekend wanneer het gilde is opgericht. Op 2 april 1491 wordt het Odulphusgilde genoemd in een overeenkomst, waarbij de inkomsten
van het gilde gevoegd worden bij de nalatenschap van Engelbert van den Spijker. Deze Oirschotse kanunnik, geboren in Best, bepaalde in zijn testament dat uit zijn nalatenschap twee priesters betaald moesten worden voor de Odulphuskapel in Best. Door de inkomsten van het gilde hieraan toe te voegen, nam het gilde zijn verantwoordelijkheid voor een goede zielzorg in Best. Engelbert spreekt in zijn testament over de “fraternitas (= broederschap) Sancti Odulphi”.

In 1531 kreeg men van de kwartierschout van Oirschot een nieuwe “caert”. In dit reglement zijn regels opgesteld voor een schuttersgilde. Het is geen
militaire organisatie maar zij gebruiken wel voorwerpen en titels die in legerkringen voorkomen (trommels en vaandels). In 2016 heeft het gilde het 525-jarig jubileum gevierd en heeft bij deze gelegenheid het predicaat “Koninklijk” gekregen, uit handen van de Brabantse commissaris van de Koning Wim van de Donk.

De lezing wordt verzorgd door Jos van der Heijden, archivaris van het Sint Odulphus gilde.