Best en haar historie

Best ligt in Zuidoost Brabant, dichtbij Eindhoven en is met haar bijna 30.000 inwoners met recht een “Dorp van Formaat”. In de gemeente liggen de wijken Centrum, Aarle, de Vleut, Hoge Akker, de Leeuwerik, Naastenbest, Speelheide, Wilhelminadorp, Batadorp, Villawijk, Heuveleind, Schutsboom, Heivelden, Dijkstraten, Kantonnier en Salderes.Er zijn goede voorzieningen, moderne ruime woonwijken en prachtige natuurgebieden waaronder Het Groene Woud en een schitterend recreatiegebied, Aquabest. Fiets- en wandelroutes zijn bij het VVV-kantoor volop te krijgen. Ook kunt u hier meer informatie ophalen van wat er zo allemaal in de omgeving van Best te zien.De bereikbaarheid van Best is prima. Zowel per auto als met openbaar vervoer. In 2002 is een nieuw modern station geopend met stoptreinen richting Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Verder ligt Best aan de A2, de A58 en nabij de A50. In 1923 werd het Wilhelminakanaal aangelegd en enkele jaren later kreeg het een vertakking met het Beaxtrixkanaal.

Ook heeft Best 30 rijksmonumenten en 8 gemeentelijke monumenten. Kortom: Best heeft voor iedereen veel te bieden.

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.gemeentebest.nl/

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR EEN FILMPJE OVER BEST

De prehistorie

Uit opgravingen in de Aarlese Heide blijkt dat de eerste bewoners reeds rond 1700 voor Christus op Bests grondgebied woonden.

Andere vondsten stammen uit de Keltische cultuur zoals de Germaanse urnen uit de la Tene cultuur van 500 voor Christus. Bij één van de grafheuvels werd een vorm aangetroffen die sterk deed denken aan de aanleg van Keltische tempeltjes. In een andere grafheuvel werden vormen en tradities uit de oudere bronstijd van 1700-800 voor Christus ontdekt.

Geschiedenis tot 1940

Best maakte tot 1819 deel uit van de gemeente Oirschot. Na de afscheiding heeft Best zich ontwikkeld van een overwegend agrarische gemeente tot een industriële gemeente.

Best tijdens de 2e wereldoorlog

In Best vindt men het Joe Mann natuurtheater genoemd naar een parachutist van de Amerikaanse 101e Airbornedivisie die in september 1944 vele plaatsen in het zuiden hebben helpen bevrijden. Het monument is een herdenking aan alle gesneuvelde geallieerde soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de Koetstuin, in het centrum, staat het Schotse gedenkteken, een hommage aan de 15e Schotse Divisie die Best op 24 oktober 1944 bevrijdde.

Het herdenkingsmonument aan het Kruispark is opgericht ter herinnering aan de 46 Bestenaren, die tijdens de oorlog het leven lieten. Op het monument staan de namen van 46 omgekomen Bestenaren, alsmede de naam van Bernard van Gerwen die in 1949 als dienstplichtig militair in het voormalig Nederlands Indië (Indonesië) sneuvelde. Het Kruispark is gelegen aan de Oirschotseweg en is recent geheel opnieuw aangelegd.

Ontwikkelingen na 1945

Mede dank zij de uitstekende infrastructuur (kanaal, spoorwegen, snelwegen) ging de ontwikkeling van Best na de Tweede Wereldoorlog in een gezwind tempo vooruit. Vooral de klompenmakerijen en de schoenenfabriek van de Bata hebben de economische ontwikkeling van Best een flinke opwaartse duw gegeven. Ook Tricotbest en de latere I.B.C. zorgden voor veel werkgelegenheid voor de Bestse bewoners. Op het gebied van Cultuur & Vrije tijd heeft Best flink aan de weg getimmerd. Met een uitstekende bibliotheek, bioscoop, dierentuin, museum, muziekverenigingen, erfgoedvereniging Dye van Best en vele andere verenigingen kan men als inwoner van Best alle richtingen op.

"Best is al Best niet meer"........ zingt Ruud van der Heijden in een van zijn liedjes over Best en dat is afgezet tegen de jaren vijftig ontegenzeggelijk waar, maar ... Best leeft en breidt uit.

Het nieuwe Centrumplan zal Best opnieuw veranderen en een nieuw gezicht geven.


Door Omroep Best zijn 2 documentaires opgenomen over Best 200 jaar zelfstandige gemeente. Deze zijn te bekeken via de volgende link:

Deel 1 https://www.youtube.com/watch?v=OvPBJKpGEa4

Deel 2 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H-L0EELjdoQ