Toponiemen

De toponymie van Best

In november 2018 was de boekpresentatie van De toponymie van Best. Het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar de veldnamen van de kadastrale percelen zoals vastgelegd in 1832 door Paul Maas en Daniel Vangheluwe.

Op deze website vindt u een samenvatting van het boek en de mogelijkheid om digitaal de gegevens te zoeken.

Wat is er vastgelegd?

In 1832 zijn kadasternummers toegekend aan alle percelen binnen de gemeente Best met de vermelding van de eigenaren om belastingen te kunnen heffen. De kadasternummers zijn door de landmeter toegekend aan de percelen toen hij in het veld de aard en grootte van de percelen aan het opmeten was. Vóór de invoering van het kadaster was er voor hetzelfde doel het kohier uit 1792, met Q-nummers en ook namen van de percelen en de vermelding van de eigenaren. De auteurs van het boek hebben de namen en de nummers uit het kohier zo goed mogelijk gekoppeld aan de nummers uit het kadaster.

Het zoeken van een perceelnummer

Op de toponiemenkaart krijgt u een overzicht van Best. Dit bestand kunt u downloaden naar uw eigen omgeving. Hier kunt u verder inzomen op het deel van Best dat u zoekt (Openen met Adobe Acrobat Reader geeft een goed resultaat). De straten uit 1832 zijn hierin opgenomen maar zijn niet altijd meer herkenbaar t.o.v. de huidige straatnamen. Als oriëntatie kunt u de rijksweg van Den Bosch naar Eindhoven herkennen op de kaart van midden boven naar links onder. Hierin ziet u het kadastraal nummer en de veldnaam.

In het wordbestand vindt u de toelichting van de veldnamen. Het zoeken kunt u eenvoudig door het bestand te downloaden naar uw eigen omgeving.

In het excelbestand van de gegevens uit de kohieren van 1792 kunt u de relatie vinden tussen de Q-nummers en de huidige kadastrale nummers. Hierbij vindt u ook de namen van de eigenaren van de percelen.

Het zoeken van een veldnaam

In het bestand Toponiemen van Best kunt u via optie zoeken in Word de veldnaam opzoeken. Hierin vindt u meer informatie over de herkomst van de naam. Voor de bron van afkortingen klikt u op Lijst met Afkortingen.

Kaart Toponiemen van Best in pdf

Wordbestand van de veldnamen

Excelbestand van de gegevens uit de kohieren van 1792

Lijst van afkortingen

Voorbeeld De Hulstbos

Zoeken in wordbestand ‘Toponiemen van Best’ naar ‘Hulstbos’. Resultaat:

HULSBOS: een stuk land de hulsbosch, 1470, RAO nr2353 f9v; een stuk land genoemd de hulsbosch, 1518 RAO nr2359 f30r; een akker genoemd de hulsbosch, 1549, RAO nr2366 f80r; een beemd genoemd de hulsbosch, 1555, RAO nr2367 f76v; een akker genoemd de hulsbosch, 1618, RAO nr2379 f38; den hulsbosch, 1660, VC j13 f90v; den hulsbos, 1750, Vv f135; E131 den hulsbos, 1818, N333.1342; E132 den hulsbos, land 0-21 groes 1-39 Q4648.

Perceel waarop een bosje hulst groeide.

Verklaring toelichting:

RAO verwijst naar rechtelijk archief Oirschot

VC verwijst naar verpondingsregister Best

Vv verwijst naar verpondingscohier van Verrenbest van 1750

E131 is het kadastraal nummer uit 1832

Q4648 is het kohiernummer uit 1792