Kadastrale kaarten

Kadastrale kaart van 1832     

 Kaart van Google uit 2014

Doel en uitleg

Doel

In 1811 is in Nederland op bevel van koning Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon Bonaparte, aangevangen met het tekenen van kadasterkaarten. Doel was het invoeren van een landelijk grondbelasting systeem (de tegenwoordige onroerend goed belasting). In 1832 was heel Nederland in kaart gebracht en is het belastingsysteem in werking getreden. Dit belastingsysteem vormt de basis van ons huidige kadaster en staat daarom bekend als de Kadastrale Kaart 1832.

De Kadastrale kaarten werkgroep van de Erfgoedvereniging Dye van Best is bezig met het beheren van Kadastrale gegevens van de Gemeente Best. Dit wordt gedaan met een programma Haza21. Hierin kunnen kadastrale kaarten uit verschillende periodes op digitale wijze worden vastgelegd als lagen over de basiskaart. De basis is een kaart getekend met de kadastrale gegevens die bekend waren in 1832. 

Dankzij de digitale kaarten is het tevens mogelijk elk gebouw of perceel te koppelen aan allerlei informatie. Zo ook bijvoorbeeld de ‘oorspronkelijk aanwijzende tafels’ (OAT's). Uit deze tafels (OAT) kunnen bij het kadaster gegevens worden verbonden waarin men kan zien wie er eigenaar was van het perceel, welke bestemming op het perceel lag en of de eigenaar meerdere stukken grond had in Best. Om verdere informatie te zoeken, kunt u terecht bij het Reginaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE). Daar beschikken ze over de Oorspronkelijke Kadastrale Leggers (O.K.L.)

De kadastrale kaarten werden ook gebruikt om toponiemen vast te leggen. Zo is het dus mogelijk om de toponiemen uit 1832 vrij nauwkeurig te bepalen. Later zijn door ruilverkavelingen nieuwe toponiemen ontstaan. 

Uitleg

Deze website tracht zoveel mogelijk gegevens die uit de oude kadastrale kaarten gehaald kunnen worden, te publiceren. De rode vlakken zijn gebouwen uit 1832. De toponiemen zijn per gebied aangegeven. Klik op een van de gebieden in de linkse kolom.

De kaarten en de OAT's kunt u ook vinden op de website Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hier kunt ook de details per perceel terugvinden. 

Om het zoeken wat makkelijker te maken vindt u hierbij een indeling van de minuutplans met verwijzing van de toponiemen naar de juiste OAT bladnummer. 

Klik hier voor het overzicht.

Voorbeeld "De Schelraven" ligt in De Lage Vleut en is terug te vinden in Minuutplan 1, bladnummer 8. Hier kunt u per perceelnummer de eigenaar uit 1832 terugvinden.

Toponiemen uit 1832

Hier onder vind u een lijst van de secties zoals die op de oorspronkelijke kaarten (minuutplans) van 1832 door het kadaster zijn vastgelegd. Door op de naam te klikken krijgt u de gedetailleerde kaart te zien uit 1832 gelegd op de huidige kaart van Google maps.

Sectie A1 - A2                Lage Vleut  

Sectie B1 - B2 - B3        Hooge Vleut

Sectie C1 - C2               Heuveleind

Sectie D1 - D2 - D3      Aarle

Sectie E1 - E2               Dorp 

Voor verwijzing naar het juiste bladnummer van de OAT op de website van beeldbank.cultureelerfgoed.nl klik hier.