Lezingen

LEZINGEN EN EXCURSIES

Een van de doelstellingen van de erfgoedvereniging is o.a.:

"Het verbreden van kennis en het bevorderen van belangstelling voor plaats en streek".

Jaarlijks worden er 6 lezingen georganiseerd. Veel lezingen zijn in verband met de coronamaatregelen niet door kunnen gaan.


Met de huidige ontwikkelingen willen we de volgende lezingen weer organiseren:

14 december: Karel Govaerts over Toen arm zijn nog een misdaad was.


De bijeenkomsten vinden plaats in zalencentrum Prinsenhof. Aanvang 20.00 uur.

Toegang gratis. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met met het secretariaat tel: 0499-371014 of mailen naar secretariaatdvb@gmail.com