Onderscheidingen

ERELID

In 2000 nam Dhr. A van Gardingen na een voorzitterschap van 25 jaar om gezondheidsredenen afscheid en wordt benoemd tot erelid ( 1930 - 2004 )

In 2020 nam Dhr. Harrie van Vroenhoven afscheid als voorzitter na 13 jaar en werd op 15 september 2020 benoemd als erelid.

HEEMSCHILD (zie omschrijving) Het Heemschild is ingesteld om het bestuur de gelegenheid te geven erkentelijkheid te tonen aan iemand en/of werkgroep, die op welke wijze dan ook, zeer verdienstelijk is/zijn geweest voor de erfgoedvereniging. Het schild wordt tijdens de jaarvergadering uitgereikt.

Hieronder volgt een lijst van leden die in de loop der jaren het schild ontvangen hebben:

1982 Dhr. Kees van Ginneken

1983 Dhr. Jan Sonnemans

1984 Mevr. Ger Groels - Albers

1985 Dhr. Piet Boeren

1986 Dhr. Piet Rosier

1987 Werkgroep maquette centrum

1988 Niet uitgereikt

1989 Niet uitgereikt

1990 Dhr. Jozef v.d. Nieuwenhuisen

1991 Niet uitgereikt

1992 Niet uitgereikt

1993 Werkgroep Bernardusschool (Dhr. Theo van Heesch)

1994 Fotowerkgroep (Dhr. Kees Dekkers)

1995 Niet uitgereikt

1996 Niet uitgereikt

1997 Niet uitgereikt

1998 Niet uitgereikt

1999 Niet uitgereikt

2000 Dames Cor en Lies van de Sande

2001 Dhr. Cor de Groen

2002 Dialectengroep (Dhr. Louis van Elderen)

2003 Dhr. Hein van Laarhoven

2004 Dhr. Bert de Wit

2005 Dhr. Ton aan den Toorn

2006 Dhr. Jan van den Biggelaar (postuum)

2007 Dhr. Hein van Elderen

2008 Interviewgroep (Wim van Laarhoven/Jan Vogels )

2009 Dhr. Jan van de Maagdenberg

2010 Dhr. Nico Vogels

2011 Werkgroep Krantenknipsels (Henk Bos/Piet Westdorp)

2012 Dhr. Ton van Erp

2013 Familie Boerlage

2014 Dhr. Jan van de Ven

2015 Dhr. Tom Olsa

2016 Dhr. Chris Kastelijn

2017 Dhr. Wim Verschuuren

2018 Dhr. Theo van Heesch

2019 Dhr. Gerard van Opstal

2020 Dhr. F. van Rosendaal

2021 Dhr. K. Boereboom

WISSELTROFEE GEMEENTE BEST

Op 12 december 2000 heeft de Heemkundekring “Dye van Best” de jaarlijkse Wisseltrofee van de gemeente Best ontvangen.

SCHILD MET INSCRIPTIE

Op 14 februari 2017 ontving de Heemkundekring “Dye van Best” een tinnen schild met inscriptie van het Brabants Heem i.v.m. haar 50 jarig jubileum.

OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN

1997 Dhr. Kees van den Biggelaar ontvangt een erepenning in zilver van de gemeente Best en tevens een draaginsigne in zilver van het Brabants Heem.

1998 Mevr. Mieke van de Hurk-Rijn ontvangt draaginsigne in zilver van het Brabant Heem.

1999 Mevr. Dini van Heesch en Dhr. Guus van Gardingen ontvangen een draaginsigne in zilver van het Brabants Heem.

2007 Dhr. Loek van den Hurk en Dhr. Jan van de Sande ontvangen een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap.

2007 Dhr. Mies Hobbelen ontvangt het draaginsigne in zilver van het Brabants Heem tgv afscheid als voorzitter

2008 Dhr. Piet van Dijk ontvangt draaginsigne in zilver van het Brabants Heem.

2014 Dhr. Frans Donders en dhr. Wim Verschuuren ontvangen draaginsigne in zilver van het Brabants Heem i.v.m. afscheid als bestuurslid

2015 Dhr Rob en mevr. Titi Boerlage en mevr. Ger Groels-Albers ontvangen een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap.

2016 Mevr. Corrie van de Sande, Mevr. Lies van de Sande en Dhr. Leo van der Sangen ontvangen een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap.

Dhr. Theo van Heesch ontvangt een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. afscheid als bestuurslid.

2017 Dhr. Chris Kastelijn ontvangt een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. afscheid als bestuurslid.

2019 Dhr. Jan Vogels en Dhr. Harrie van Vroenhoven ontvangen een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap

2020 Mevr. Annie van Schijndel-Van Beerendonk ontvangt draaginsigne in zilver van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar

lidmaatschap.

2022 Dhr. Wim van Laarhoven ontvangt een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap.

Dhr. Bert van Eert ontvangt een zilveren draaginsigne van het Brabants Heem i.v.m. 40 jaar lidmaatschap.