Doel en beleidsplan

Erfgoedvereniging “Dye van Best” zet zich in voor het behoud van het culturele erfgoed in de gemeente Best en stelt zich ten doel de belangstelling voor en de kennis van de lokale geschiedenis en cultuur te vergroten en te verspreiden.

Zij doet dit door het aanbieden van lezingen over de geschiedenis en gebeurtenissen die vooral te maken hebben de gemeente Best, het organiseren van tentoonstellingen, het aanbieden van lespakketten aan scholen, het organiseren van de Open Monumentendagen, het houden van tentoonstellingen, rondleidingen en via de website/facebook zichtbaar maken van de beschikbare informatie over de gemeente Best.