Lesbrieven Educatie

Hierbij een overzicht van de beschikbare lesbrieven die door de educatiewerkgroep zijn ontwikkeld.

De Aarlese Hoeve

Een lesbrief voor groep 6 met een drietal lessen ter voorbereiding in de groep. Het gaat over het leven op een middeleeuwse boerderij. Daarna vindt een bezoek aan de boerderij van 1263 plaats met een interactief programma. De lesbrieven zijn op alle basisscholen verspreid.

Bata

Dit onderwerp is uitstekend geschikt voor de groep 8 en brugklassers. Het gaat over industrialisatie, de betekenis van Bata voor Best, architectuur, werkomstandigheden, enz.. De lesbrief bestaat uit twee lessen in de groep en een rondleiding bij de Bata. De Batakolonie is een beschermd dorpsgezicht en de overgebleven gebouwen zijn monumenten. Deze lesbrieven worden uitgedeeld op de scholen.

Speurtocht naar vroeger

Aan de hand van een uitgewerkte speurtocht lopen leerlingen van post naar post. Bij iedere post staat een gids, die wat meer vertelt over de betreffende post. De leerlingen gaan o.a. het gemeentehuis in met een gids en met een gids in de kerk. Onderweg krijgen zij opdrachten om uit te voeren. Deze speurtocht wordt door scholen vaak gebruikt als eerste kennis-making met de geschiedenis in de directe omgeving. Daar wordt dan vaak een project aan gekoppeld met bijvoorbeeld opdrachtjes voor in de groep. We beperken ons niet alleen tot de geschiedenis maar ook kunst, industrie enz. komen aan bod. Deze speurtocht is voor groep 5, maar is ook aan te passen aan een hogere groep.

Wandeling langs oorlogsmonumenten