Bestuur


Ton van Erp voorzitter

Gerard Doustraat 5

5684 AM Best 06-52159723

e-mail: ton.gusie@gmail.com

Aandachtsvelden:

Voorzitter Website

Facebook Inventaris en archivering

Acquisitie en sponsoring

Wil van den Bragt secretaris

Moseik 13

5682 HJ Best 0499 373440

e-mail: secretariaatdvb@gmail.com

Aandachtsvelden:

Secretariaat Nieuwsbrief

Ledenadministratie Bibliotheek

Kunst als erfgoed Immaterieel erfgoed

Petra van den Berg penningmeester

De Stek 1

Best 0499-851371

e-mail: savadvies@gmail.com

Aandachtsvelden: financiën

Financiën

Rianne Martens bestuurslid

Oude Schuurweg 3

5681 PZ Best 06-11342530

e-mail: rmartens.p@hotmail.com

Aandachtvelden:

Lezingen Bidprentjes

Tentoonstellingen Beheer dependances

Inrichting heemkamer

Kees Dekkers bestuurslid

Lijsterbes 18

5682 GB Best 0499 396987

e-mail: cabdekkers@gmail.com

Aandachtsvelden:

Automatisering Beeldbank

Technisch beheer Inkoop

Beeld en geluid

Corinne der Kinderen bestuurslid

Kap. J.A.Heerenstraat 31

5683 ED Best 06-53218700

email: corinnederkinderen@hetnet.nl

Aandachtsvelden:

Redactieraad Educatie

Interviews