Contact

Lid worden kan!

Wat heeft het lidmaatschap U te bieden?

U krijgt voor de contributie van € 24,00 per jaar ieder kwartaal ons kwartaalblad, waarin verschillende onderwerpen beschreven worden. 

Een partnerslidmaatschap bedraagt € 13,00 per jaar. Er is sprake van een partnerlidmaatschap als er  meerdere personen binnen hetzelfde gezin en op hetzelfde adres wonend, lid zijn of worden.

Diverse sprekers houden 6x per jaar lezingen over een heemkundig of geschiedkundig onderwerp.

De organisatie van excursies naar een heemkundig interessant bedrijf, stad of streek. 

We hebben uiteraard ook verschillende "werkgroepen" waar leden zich voor kunnen aanmelden.  

Is uw belangstelling opgewekt en wilt u eens kennis maken dan bent u van harte welkom op een van de lezingen die u vrijblijvend kunt bezoeken. Natuurlijk stellen we het zéér op prijs als u daadwerkelijk lid wordt.

Voor het invullen van het aanmeldingsformulier klik hier

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met met het secretariaat, telefoon 0499-373440 of e-mailadres secretariaatdvb@gmail.com