Beleidsplan 2021 - 2024

Het bestuur heeft in 2021 een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit plan is op 12 oktober 2021 door de algemen ledenvergadering goedgekeurd.

Hier kunt u het beleidsplan inzien.