Beeld en geluid

De erfgoedvereniging heeft in 2010 besloten om de verzameling foto's en dia's niet zelf meer te bewaren vanwege de kwetsbaarheid. In samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven worden de foto's en dia's opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte.

Om de foto's raadpleegbaar te maken hebben we in maart 2018 de digitale foto's van de verschillende collecties overgebracht naar een aparte website beeldbankbest.nl.

Dit biedt meer mogelijkheden om foto's te selecteren op omschrijving, straatnaam, wijk, jaartal, etc.. Voor de beeldbank klik hier.

Naast de eigen collectie, is ook de collectie van de gemeente Best hierin opgenomen, en de collectie van Kees van de Biggelaar.

Naast foto's komen er de laatste jaren ook steeds meer films en video's binnen, o.a. via Omroep Brabant. Een deel hiervan is via deze website te raadplegen.

Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de eigenaar (Dye van Best, particulier en/of bedrijf) bestaat de mogelijkheid foto's te bestellen.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Kees Dekkers, telefoon 0499-396987 of emailadres cabdekkers@gmail.com