Kloofhamer

De kloofhamer is een straat in Best, vernoemd naar gereedschap dat door klompenmakers werd gebruikt.

Een kloofhamer (of kliefhamer) is een verzwaarde kloofbijl. Hij wordt gebruikt om hout te ‘klieven’. Klompenmakers hakten zo stukken hout af om klompen van te maken. Maar het gereedschap werd ook gebruikt door gewone houthakkers.

Naast het kloven van hout heeft de hamer nog een extra functie. De achterkant van de bijlkop kan gebruikt worden als een hamer om een metalen wig mee in het hout te slaan; daarmee kan het hout gespleten worden. Het heeft een hoek van 30 graden waardoor er meer vezels uit elkaar worden gekloofd. 

Je gebruikt de kloofhamer in principe met beide handen, ook vanwege het gewicht. Het gewicht is afhankelijk van de lengte, maar ligt meestal tussen de 1,5 tot 3,5 kg. De lengte is tussen de 40 en 90cm.

Om een klomp te kunnen maken moet je eerst de boomstammen tot ‘bollen’ zagen. Daarna splijt of kloof je elke ‘bol’ in 3 tot 5 blokken.

Archeologen zeggen in Australië een stenen bijl van ongeveer 35.000 jaar oud te hebben gevonden. Het gaat mogelijk om de oudste kloofbijl ooit gevonden.