Inventaris en archief

Naast een bibliotheek bewaard de erfgoedvereniging ook nog, veelal lossen bladen, dunne boekjes, advertenties, briefpapier etc., van zaken die belangrijk geacht mogen worden voor de historie van Best. De stukken zijn opgenomen in een inventarislijst. De stukken kunnen door belangstellende worden ingezien. Hiervoor dient men een afspraak te maken met de contactpersoon voor deze werkgroep Inventariseren en Archiveren, Kees Dekkers, telefoon 0499-398618 of emailadres ton.gusie@gmail.com

Wilt u de inventarislijst downloaden ......klik hier