Oude krantenberichten

Jarenlang zijn oude krantenartikelen verzameld over Best. De gescande artikelen zijn via de beeldbank krantenartikelen makkelijk te raadplegen. Natuurlijk kunt u ook een email met een zoekopdracht sturen naar: secretariaatdvb@gmail.com

Contactpersoon van deze werkgroep is Henk Bos, telefoon 0499-371164 of e-mail: hfbos7@gmail.com

Klik hier om de beeldbank te raadplegen.