Interviews

Door diverse leden van de erfgoedvereniging zijn in de loop der jaren vele interviews afgenomen met Bestenaren. Deze interviews zijn op diverse wijze vastgelegd. Er is nu een overzicht beschikbaar van de onderwerpen en de media waarop de gegevens zijn terug te vinden. De interviews zijn niet in alle gevallen openbaar te raadplegen. Indien je geïnteresseerd bent in een specifiek interview kun je contact opnemen met de secretaris (secretariaatdvb@gmail.com) op het interview te raadplegen in de heemkamer.

Voor de lijst van onderwerpen klik hier