Canon van Best in ontwikkeling

De volgende stap naar een heuse ‘Canon van Best’ is gezet. 

De erfgoedvereniging gaat invloedrijke en essentiële gebeurtenissen in de geschiedenis van Best in beeld brengen. Het woord  canon betekent 'richtlijn' of 'maatstaf' en zo is de Canon van Best ook bedoeld.  De canon brengt gebeurtenissen in beeld die we essentieel vinden om aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners mee te geven, omdat ze van wezenlijk  invloed zijn geweest op de ontwikkeling van Best.  Goudgerand, maar niet altijd zonovergoten.

Waarom een Canon?

Een canon is een aantrekkelijke, begrijpelijke en breed ingeburgerde ‘kapstok’ om een breed publiek te interesseren voor (lokale) geschiedenis en erfgoed en daarmee ook voor de (totstandkoming) van de lokale identiteit. Een canon kan in een notendop mensen meevoeren in de geschiedenis van Best. Het is hopelijk een eerste stap voor mensen om zich verder te verdiepen in de historie en het erfgoed van Best. Een canon draagt ook bij om de doorlopende geschiedenislijnen van Best voor het voetlicht te brengen en zo duidelijk te maken hoe het Best van nu tot stand is gekomen en welke belangrijke ontwikkelingen hieraan bijgedragen hebben. 

De Canon is overigens niet een statische tijdlijn iets. De indeling is flexibel en beweegt mee met de tijd en de kijk op geschiedenis van de generaties inwoners van Best. Wat voor huidige generaties van belang is om te blijven herinneren, kan in de toekomst anders zijn.

De canon van Best is nog in ontwikkeling. Tijdens de Heerbeeckweek van februari 2024 zijn leerlingen van 4VWO wederom aan de slag gegaan met het verder uitwerken van content (inhoud) voor de diverse Bestse vensters met belangrijke mijlpalen/iconen voor Best van na 1850.

Leerlingen hebben teksten gemaakt en foto en filmmateriaal erbij gezocht. Ook hebben ze interviews gehouden met Bestenaren die nog iets over bepaalde gebeurtenissen konden vertellen. Heb je interesse om ons daarbij te helpen, neem dan contact op met Corinne der Kinderen via secretariaatdvb@gmail.com

Via deze link kom je bij de Canon van Best in ontwikkeling - Canon van Nederland

.