Plattegrond voormalige St. Odulphuskerk

Odulphus werd omstreeks 775 geboren in de boerderij van zijn vader in Verrebest. Hij werd priester en rond 806 pastoor te Oirschot. Op latere leeftijd werd hij kloosterling bij de kanunniken in Utrecht. Hij viel op door zijn ijver en heilig leven en werd uiteindelijk overste van het klooster. Odulphus overleed omstreeks 865 in Utrecht; later werd hij heilig verklaard. Omstreeks 1100 zou in Best, op de plaats waar men meende dat het geboortehuis van Odulphus stond, een houten kapel hebben gestaan. In 1437 werd deze kapel vervangen door een stenen kerk (van circa 50 bij 15 meter in eenvoudige gotische stijl met toren) als hulpkerk van de parochie Oirschot. In 1553 kreeg deze kerk parochiale rechten, zij het afhankelijk van het Oirschotse kapittel. Op het huidige kerkplein kan men de contouren nog zien van de vorige middeleeuwse kerk; deze lag als het ware dwars voor de huidige kerk. De toren bevond zich bijna boven de muur van de pastorie en over de sacristie van de oude kerk rijden nu auto’s, die vanaf de Hoofdstraat de Nazarethstraat inrijden. De oude kerk werd in 1882 afgebroken nadat de huidige kerk in gebruik was genomen.