Sint Odulphusbeeld

Op het kerkplein staat het beeld van de heilige St. Odulphus; het stond vroeger in de gevel van het voormalige parochiehuis, gebouwd in 1902. Het parochiehuis was toen een onderkomen voor leden van de Boerenbond, Boerenleenbank, Sint Vincentius en Paulusvereniging. Er werd ook onderwijs gegeven. De voorzitter van het Odulphushuis was hoofdonderwijzer Adrianus van der Vleuten. Het gebouw was zo versleten dat het in 1963 moest worden gesloopt. Het beeld van Franse kalksteen moet ongeveer uit die tijd zijn; het is vermoedelijk gemaakt door beeldhouwer J. Custers uit Stratum (Eindhoven). Het is een staande figuur in toga met op het hoofd een bonnet. In de rechterhand een kruisvormige staf en links een appel. Het geheel op een gemetselde sokkel. Het beeld heeft cultuurhistorisch waarde als bijzondere uitdrukking van de sociale en geestelijke ontwikkeling van het katholicisme in de negentiende eeuw. In 1999 kreeg het beeld de status van rijksmonument.