Hulst 1-3-5

Boerderij De Hokkelhoeve, Hulst 1-3-5
Het pand is aan het einde van 19e eeuw gebouwd en als jaartal wordt ca. 1895 aangehouden. Lange tijd was de Hokkelstraat, nu Hulst, vrijwel onbebouwd, gesitueerd in een agrarisch landschap. Het pand is mogelijk gebouwd met de baksteen die in ‘een eenvoudige veldhoven’ werd gebakken: voor deze veldhoven aan de Hokkelstraat 5 werd in 1897 vergunning verleend door de gemeente Best.

Dit pand werd in 1982 door de gemeente Best verkocht aan drie eigenaren. De oorspronkelijke woongedeelte werd aangehouden en van de stal- en schuurdelen werden twee woningen gemaakt.

Het betreft een drievoudig woonhuis met een hoofdmassa oprechthoekige grondslag van één bouwlaag onder een hoog aan beide zijden afgewolfd zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat. De voormalige boerderij is verbouwd tot drie woonhuizen. Op de zadeldak met nokpannen ligt riet met een hoge voet van zwarte opnieuw verbeterde Hollandse dakpannen, daaronder een mastgoot. Het pand is deels onderkelderd, namelijk bij het oorspronkelijke woonhuis opnummer 1 en bij nummer 3.

Cultuurhistorische waarde
Het pand heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking, onderdeel en representtief voorbeeld van de sociaaleconomische ontwikkeling van Best aan het begin van de twintigste eeuw met de laatste materialisatie van de traditionele langgevelboerderij in een tijd op de drempel naar een meer stedelijke ontwikkeling. De straat Hulst en het pand 1,3,5 ontleent zijn cultuurhistorische en sociaal-ecomische waarde aan de samenhang tussen de historisch-ruimtelijke structuur van wegen en de aanwezige bebouwing en legt een relatie naar het boerenleven, dat eeuwenlang op deze plek en omgeving aanwezig was.

Architectuurhistorische waarde
Het pand heeft architectuurhistorische waarde en is qua massa en hoofdvorm vrij gaaf gebleven voorbeeld van een traditionele laat 19e eeuwse langgevelboerderij, die eens het meest karakteristieke beeld van Noord-Brabant weergaf maar nu steeds zeldzamer is geworden. Belangrijk en zeldzaam is de oude, vrijwel geheel bewaard gebleven eiken kapconstructie in een ambachtelijke stijl en constructie. Inmiddels ook zeer zeldzaam zijn de enkelglas schuiframen met deels oorspronkelijk glas van het woonhuis op nummer 1.

Het interieur bezit diverse gave elementen.

Stedenbouwkundige en landschappelijke waarde
Deze boerderij maakt als laatste deel uit van de historische bebouwing aan de oude tracé van de Hulst(voorheen Hokkelstraat) en geeft de voormalige langgevelboerderij een hoge stedenbouwkundige waarde. Het vormt nog een klein agrarisch ensemble met een voormalige boerderij gelegen aan de Notenboom.