Joe Mann Natuurtheater

Het Joe Mann natuurtheater, de toegangspoort, de oprijlaan en het Joe Mann herdenkingsmonument gelegen aan de Joe Mannweg 4.

Gemeentelijke monumenten

Het natuurtheater is in 1954 gesticht. Kort hierna zijn in 1956 het Joe Mann monument gerealiseerd, direct naast de entree van het natuurtheater en de poort van gestileerde bomen, die de toegangsweg vanaf de Sonseweg markeert. Op de dag dat het Joe Mann monument werd onthult, heeft het natuurtheater de naam gekregen van Joe Mann. Beide kunstobjecten hebben een hoge kunsthistorische waarde, mede door de achterliggende symboliek.


Joe Mann monument

De architect van het monument is Ad Berntsen, en de ouders van Joe Mann hebben in 1956 het monument onthuld.

Het monument beeld een nest met jonge pelikanen en ouderpelikaan uit, die met zijn uitgeslagen vleugels de jonge pelikanen beschermt, geplaatst op 4 licht hellende stalen kolommen. Daarboven bevindt zich een betonnen reliëf, die de situatie van de soldaten aangeeft tijdens het gevecht bij de verovering van de brug over het Wilhelminakanaal. Het monument is een eerbetoon aan Joe Mann en aan allen die streden voor de bevrijding van Best. Parachutist Joe Mann maakte deel uit van de Amerikaanse 101e Airborne Divisie. Deze Divisie landde in 1944 op de Sonse Heide in het kader van operatie Market Garden.Joe Mann sneuvelde bij de verovering van de brug over het Wilhelminakanaal op 19 september 1944 toen hij met zijn rug de explosie opving van een granaat. Hij redde zo het leven van zijn kameraden. Postuum kreeg hij hiervoor de “Medal of Honor”. De tekst van deze medaille staat op de voet van het 6,5 m. hoge monument. De herinnering aan deze moedige daad wordt gesymboliseerd door de pelikaan die zijn jongen voedt met zijn eigen bloed.

De toegangspoort

Om de weg naar het theater te markeren is een toegangspoort geplaatst, ontworpen door Jules Verschuuren. Daartoe koos hij als beeldend motief het zeer voor de hand liggende natuurelement in de vorm van betonnen gestileerde bomen. De wezenstrekken van de natuurvorm transponeerde hij op bijzonder kunstzinnige wijze in beton.

Natuurtheater

Het Natuurtheater heeft door zijn naamgeving en de aanwezigheid van het Joe Mann monument een hoge cultuurhistorische waarde als herinneringsmonument. Het theater is verder van cultuurhistorisch belang binnen de traditie van openlucht- of natuurtheaters in Zuid-Nederland. De ligging van het Natuurtheater in een bosrijk, geaccidenteerd natuurgebied met voornamelijk dennenbos is als uitgangspunt gekozen voor een natuurlijk decor van hier uit te voeren voorstellingen. Het openluchttheater is daarom van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als vertegenwoordiger van de culturele ontwikkeling en de ontwikkeling van het amateurtoneel in de Wederopbouwperiode. Het heeft ensemblewaarde vanwege de relatie tussen het geaccidenteerde beboste terrein en de aanleg van het amfitheater in een zandrug.