Kapelplein 8

Omschrijving Sint Odulphuskapel

De Sint Odulphuskapel staat bij de wat oudere Bestenaren nog steeds bekend als de kapel van Huize Nazareth. In 1864 vestigde de zusters van de congregatie ‘Dochters van Maria en Joseph’ zich in Best. Toen de Odulphuskerk op 23 oktober 1882 in gebruik werd genomen, kregen de zusters links van het hoofdaltaar een eigen ruimte, van waaruit zij de kerkdiensten konden volgen. Dit werd ook wel het ‘zusterskapelleke’ genoemd.

In 1886 bouwden de zusters een nieuw klooster met de naam Huize Nazareth. Wegens ruimtegebrek ontstond steeds meer behoefte aan een eigen kapel. In juli 1920 kwam Mgr. Pompen, vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch, met de architect Willem van Aalst naar Best om de situatie te verkennen. De noodzaak van een nieuwe kapel werd besproken en ook de plaats bepaald waar die moest komen. Architect van Aalst ontwierp een romaans bouwwerk met ramen in rondboogstijl. Aannemer van Heesewijk uit Best was met een bedrag van f 80.500,- de laagste inschrijver en aan hem werd het werk gegund.

Op 25 april 1922 werd de kapel door Mgr. Pompen met een pontificale hoogmis plechtig ingezegend. In de oorlog gingen de gebrandschilderde ramen verloren; ze werden pas in 1970 vervangen. In 1987 werd nagenoeg het hele klooster gesloopt en kwam de kapel apart te staan. De kapel werd verkocht aan de Stichting Ouderenzorg Best- Son en Breugel. In 1999 werd de kapel verkocht aan het bestuur van de Sint Odulphusparochie waarna in 2006 de naam werd gewijzigd in Sint Odulphuskapel.

De kapel kreeg in 2020 de status van Gemeentelijk monument en na enige tijd leeg te hebben gestaan werd de kapel in 2019 verkocht. De nieuwe eigenaren hebben de kapel laten verbouwen tot een gezondheidscentrum. De Bestse NBArchitecten hebben een ontwerp gemaakt waarbij zij zoveel mogelijk de originele details hebben behouden. De oorspronkelijk entree heeft een nieuwe voorgevel van glas gekregen waarbij het glas-in-lood op de originele plekken behouden is gebleven.