Nieuwstraat 23 en 25

Nieuwstraat 23 en 25

Het pand Nieuwstraat 23 en 25 is in 1914 als klompenmakervakschool gesticht. De klompenmakerij was de oudste en belangrijkste bedrijfstak in het begin van de vorige eeuw. De school moest in 1924 haar deuren sluiten omdat de rijkssubsidie verviel. Het gebouw werd toen verbouwd tot twee woonhuizen. De voorzijde is later(mogelijk in de dertiger jaren) aangepast met twee dakkapellen boven de entrees van de woningen, gecombineerd met een Frans balkon. De monumentale waarde van het pand ligt in de voorgevel, de zijgevels en de kapvorm. Daarbij draagt het pand in sterke mate bij aan het historische karakter van dit deel van de Nieuwstraat. Op 6 november 2012 is dit pand aangewezen als gemeentelijke monument.

Voor meer informatie zie ons YouTube filmpje, klik hier www.youtube.com/watch?v=KXGjhLT_6SM