Nieuwstraat 32

Oud-postkantoor, Nieuwstraat 32-34

n 1925 bouwde de nieuwe postkantoorhouder Hermanus Cornelissen een nieuw woonhuis aan de Nieuwstraat met daarbij een ruimte voor het hulppostkantoor. Door de groei van de Beste bedrijven als Tricotbest, Klompenfabriek van der Velden en de Bata, nam het telefoonverkeer aanzienlijk toe. Op 21 juni 1938 werd een automatische telefooncentrale geïnstalleerd. Naast brieven zorgde het postkantoor ook voor het verzenden van pakketpost, ook veel klompen van de klompenmakers uit Best. Tevens was het postkantoor bedoeld voor geldtransacties, zoals het betalen van rekeningen en het uitbetalen van uitkeringen.

Op 13 april 1959 werd J.F. Bierings benoemd tot kantoorhouder. Het kantoor verhuisde toen naar Nieuwstraat 58. Tussen 1959 en 1972 was het pand in gebruik als woonhuis met winkel. In 1972 werd het pand gerestaureerd en verbouwd en kreeg in het linker gedeelte de functie van een dierenkliniek.

Omschrijving
Het betreft hier een tweelaags woonhuis met schilddak en middelrisaliet die door de goot steekt en is afgedekt met een piramidekapje. Links van dit symmetrisch opgebouwde woonhuis een van oorsprong eenlaagse aanbouw met opbouw van latere datum. Daarachter een eenlaagse kantoorvleugel. De entree van het oorspronkelijke kantoortje is in 1994 gemoderniseerd. In 1997 is aan de achterzijde een grote serre toegevoegd. Voor- en zijgevel zijn opgetrokken in een handvorm steen met vlaams verband, en kennen een doorlopende horizontale band van 4 uitgemetselde rollagen tussen de begane grond en verdiepingsramen. Ook tussen de verdiepingsramen, onder de dakrand, zijn rollagen aan gebracht.


Bijzonderheden
De waarde van het pand ligt in eerste instantie in de ensemblewaarde. Het blok is samen met de woning op de hoek (Zonnehoek), de woning 2 t/m 6 aan de Oranjestraat, de 7 woningen Nieuwstraat 9-21 en de klompenvakschool daarnaast een herkenbaar en kenmerkend vooroorlogs ensemble. De architectuur is kenmerkend voor de jaren 20 en 30 van de twintigste eeuw. Door de tijdsgebonden ornamentiek heeft het pand architectuurhistorische waarde. De gaafheid van de voorgevel en zijgevels (alleen de entree van het voormalige makelaarskantoor verstoort het beeld) draagt bij aan een sterk en herkenbaar karakter verbonden met een specifieke bouwperiode (het interbellum).

Vanwege de oorspronkelijke functie(postkantoor) heeft het blok ook sociaaleconomische waarde. Ook de verbodenheid van het postkantoor met de Beste fabrikantenfamilie de Wert en de klompenindustrie in Best draagt hieraan bij. Het interieur heeft geen historische waarde meer m.u.v. de kapcontructie.