Raadhuisstraat 209

Lidwinakerk
De kerk staat aan de Raadhuisstraat 209 in Best en is gebouwd in 1964 naar het ontwerp van het Eindhovense bureau de Bever. De kerk is genoemd naar de Heilige Lidwina van Schiedam (geboren in 1380). De Lidwinakerk opende op 13 juli 1965 de deuren, bij gelegenheid waarvan de bisschop van Den Bosch Mgr. W. Bekkers een eredienst opdroeg. Het gebouw was zoals het meer naoorlogse kerken in Brabant sober en modern van stijl en voorzien van losstaande, betonnen toren. Wat opviel aan het ontwerp van juist deze moderne kerk, uit de  koker van de architecten C. de Bever en zijn zoon L. de Bever, was de ronde vorm: een gelijke helften verdeelde cirkel. Al snel kwam de H. Lidwina in de volksmond daarom bekend te staan als ‘De ronde kerk’. De architecten kozen die vorm om een contrast te scheppen met het door hen ontworpen, vierkante gemeentehuis en met de strakke rijen van huizen in de omgeving.

Dak is niet te zien door verhoogde muren. Gebouw bestaat uit ronde bakstenen muurvlakken met betonnen verbindingsstukken, twee entrees met veel glas, betonconstructie erboven, in de muur drie verticale smalle vensters. Bouwstijl is naoorlogs modernisme.

De architecten hadden de opdracht om er niet alleen een godsdienstig, maar multifunctioneel centrum van te maken. Dat is terug te zien in het interieur. Het gebouw heeft een duidelijk middelpunt, waaromheen de stoelen oplopend staan opgesteld. Het altaar kwam uiteraard in het midden van de cirkel, maar kon ook eenvoudig worden verschoven om ruimte te maken voor culturele evenementen. Akoestiek kreeg ruimschoots aandacht in de ontwerpfase. 

In de los van het kerkgebouw staande toren hangen twee klokken, elk met eigen naam en een opdracht. Zo is een van beide genaamd naar de tijdens de bouw overleden bouwpastoor Jan de Jonge. Zij draagt het opschrift: “ik, Johannes, roep de mensen wakker, Primus Pastor van de Hoge Akker”. Het kruis op 21,5 meter hoge toren werd op 17 september 1965 geplaatst.  De klok van 401 kilo werd op 19 september 1965 door deken J. Maas gezegend.

Sinds 2000 biedt de voormalige rooms-katholieke kerk ook een onderkomen aan leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Vanaf de zomer van 2009 is de kerk buiten gebruik gesteld als Rooms Katholieke Kerk, waarna de kerk in 2010 eigendom is geworden van Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Best. In 2014 is de kerk aan de noordkant uitgebreid met een aanbouw in twee verdiepingen. De uitbreiding is ontworpen door de zoon van de architect, Stefan de Bever.